DİN BU

Turan Dursun - Din Bu


MUHAMMED’İN CİNSEL HAYATI

Muhammed'in şehveti ve "tanrı"sı

Karılarından Aise, Muhammed'e söyle diyor

-"Ma era rabbeke illa yüsariu hevake"

(Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't- Tefsir/33/7,Kitabu'n- Nikah/29;Diyanet yayinlarindan Tecrid, hadis no:1721;Müslim, e's-Sahih, Kitabu'r- Rida/49, hadis no:1464;Ibn Mace Sünen, Kitabu'No:-Nikah/57, hadis No: 200; Ahmed Ibn Hanbel,6/134,158)

Nedir bu sözün Türkçesi?

İşte dini çevrelerden üç çeviri:

"Vallahi Rabbinin, senin arzunu hemen yerine getirdiğini görüyorum."(Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Serhi. 7/402)

- "Rabbin şüphesiz senin dilek ve arzunu geciktirmeden derhal gerçekleştirir." (Haydar Hatiboglu Sünen-i Ibn-i Mace Tercümesi ve Serhil, 5/495.)

"Rabbin Teala (kadınlarının değil) ancak senin arzunun tahakkuna müsaraat ediyor. (çeviri :Kamil Miras, Diyanet Yayınlarından)

Aise'nin sözü dilimize söyle de çevrilebilir:

"Bakıyorum da, senin Efendi Tanrı’n, yalnızca senin şeyinin keyfini (hevani) yerine getirmek için koşuyor."

Hadiste, efendi tanrının yalnızca Muhammed'in "heva”sı için koştuğu açıkça belirtiliyor.

Heva: İnsanın arzusu, isteği. Ama buradaki herhangi bir arzu, istek değil; cinsel istektir söz konusu olan. Çünkü buradaki konu, cinsel isteğin üzerinde durulduğu bir konu. Ayrıca "heva" söylendiğinde ilkin bu kavramda kullanılır. Ragıp da, heva için : "Meylun'nefsi ile'es-sehveti" (Bkz. Müfredat, Heva) diyor. Yani "nefsin şehvete eğilimi."

Ragıp, aynı yerde, "hava”nın "şehvete eğilimli olan nefsin kendisi için de söylenebileceği”ni belirtiyor.

Aise neden böyle diyor?

Muhammed'in çok karısı var. Yaşlanmış olan Sevde Bint Zema'nin dışında hepsi genç, hepsi güzel. Ve hepsi de cinsel istekli. Adalet olsun diye, Muhammed'in bunlarla cinsel birleşmesi sıraya konmuştur. Sevde'nin dışında kimse, sırasını başkasına kaptırmak istemiyor. İşte bu böyleyken, "ayet" geliyor; durumu değiştiriyor:

Muhammed'in "heva"sı, "adalet'in önüne geçiyor:

Muhammed'in kadın seçimi, cinsel alandaki isteği, hadisteki sözcüğü ile "hava”sı, adalete baskın geliyor ve sıra Muhammed'in isteği doğrultusunda, "ayet"le bozuluyor. Ahzap suresinin 51. Ayeti su sözlerle başlıyor:

-"(Ey Muhammed!) Onlardan (yani karılarından) dilediğini geriye bırakır, dilediğini öne alabilirsin..."

Ne demek bu?

Hadis ve yorumlara göre şu demek:

- "Ey Muhammedi Artık nöbet, sıra zorunlu değil senin için. Nöbeti, sırası gelse bile, dilediğin karınla cinsel birleşmeyi erteleyebilir, ondan önce dilediğin karınla yatabilirsin."

(Bkz. Aise'nin sözünün yer aldığı, gösterilen hadis kaynakları. Ayrıca bkz. "Tefsir"ler, örnegin Tefsiru'n-Nesefî, 3/309; RRâzî, e't-Tefsinı'1-Kebîr, 25/221; Taberî, Cami-u'1-Beyân, 22/20; Celâleyn, 2/111.)

Kamil Miras da, Diyanet yayınlarından olan Tecrid'de, Ahzâb Suresinin ayetleriyle ilgili tefsirlere ilişkin hadislere baslarken bu ayetin başındaki sözlere şu anlamı veriyor

- "Aziz Peygamberim! Aile muaşeretinde kadınlarından dilediğinin nevbetini (nöbetini) geriye bırakabilirsin, dilediğini de yanına alırsın. Aralarında nevbete mecbur değilsin. Geri bıraktığından yanına almak istediğin olursa, onu almakta da sana bir günah yoktur..."

Sözün özü:

- Kur'an'ın "Efendi Tanrrsı (Rabb), Muhammed'in, karılarıyla olan "cinsel ilişki düzeni" ndeki işini kolaylaştırıyor, ilişkiyi "sıraya koyma (nöbet)" zorunluğunu kaldırıyor. "Heva"sının seçiminde özgür olsun diye onu serbest bırakıyor. "Hangi karınla ne zaman yatmak istersen, özgürsün, yatabilirsin!" diyor.

İşte bunun üzerine, Aise dayanamayıp o sözü söylüyor

-"Görüyorum ki senin Efendi Tanrı'n, senin seyinin keyfîni..."

Aise, bu durumu daha sonra, Ahzab'ın 51. ayeti gelince anladığını; 50. ayet geldiğindeyse bunu pek anlayamadığını ve o nedenle, 50. ayette, "Peygambere kendini (hem de mehirsiz olarak) verebilecek kadından söz edilince su tepkiyi gösterdiğini belirtiyor:

- "Olacak sey mi? Bir kadın utanmaz mı ki, kendini bir erkeğe armağan etsin?"

(bkz. aynı tefsir ve hadis kaynakları, örneğin Buhari, e's-Sahih, Kitabu Tefsiri'l-Kur'an/336), Müslim hadis no: 1464; Tecrîd, hadis no: 1721.)

Turan Dursun - Din Bu 1


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM