Evren Kılavuzu

Atlas Grup - Evren Kılavuzu


Galaksi kümeleri

Tıpkı yıldızların gravitasyon (küt­le çekim) kuvvetinin etkisiyle bir a­raya toplanıp galaksileri oluşturması gibi, galaksiler de gravitasyonun et­kisiyle daha büyük kümeler oluştu­racak şekilde gruplaşırlar. En büyük kümeler, örneğin Virgo (Başak) Kü­mesi binlerce ayrı bileşen içerir ve uzayda 20 milyon ışık yılı çapında bir alanı kaplar. Ama Samanyolu ve Andromeda’nın da içerisinde olduğu Lokal Grup gibi küçük kümeler, gö­rece küçük 30 civarında galaksiyi ba­rındırırlar ve yaklaşık 5 milyon ışık yılı çapında bir alana yayılmışlardır. Galaksiler gibi, genellikle en varlık­lı galaksi kümeleri de, en büyük ve çoğunlukla eliptik galaksilerin kü­menin iç bölgelerinde ağır bastığı bir yapı gösterirler. Bu iç bölgelerde kümenin yoğunluğu en uç noktalara çı­kabilir, bu bölgedeki galaksilerin ara­sındaki mesafe çaplarının birkaç katı kadar olabilir. Ama kümenin çekir­değinden ne kadar uzaklaşılırsa yoğunluk o kadar düşer, sadece birkaç milyon yıldızı barındıran daha küçük galaksilerin düzensiz ve daha geniş aralıklarla yayıldığı bir hal alır.

Süperkümeler

Devasa yapılarına rağmen, var ol­duğu bilinen en büyük yapılar galak­si kümeleri de değildir. Çünkü bir bütün olarak galaksi kümeleri de, tıpkı galaksiler gibi bir araya ­topar­lanma eğilimi gösterir ve süperkü­me denilen gerçekten uçsuz bucaksız topluluklar oluştururlar. Evrendeki ölçeklerin en büyüğü süperküme öl­çeğidir, süperküme ölçeğinin daha üzerinde evrenin izotropik ve homo­jen olduğu düşünülür. Evren süper­küme ölçeğinin daha büyüğüne, sa­bun köpüğü yapısında bir bağdaşma içindedir. Kümelerin ve süper küme­lerin oluşturduğu her biri milyarlar­ca galaksiyi barındıran çok büyük levhalar, köpüğün içindeki “kabarcı­k”ların ipliksilerini (filament) ya da duvarlarını oluştururlar. Bu kabar­cıkların içerisindeki boş uzay çok uy­gun bir deyişle Boşluk (void) olarak adlandırılır. Bunların bir uçtan di­ğerine genişliği 150-200 milyon ışık yılı mesafeye ulaşabilir. Gözlenebi­lir Evren’deki neredeyse tüm görülebilir madde bu devasa tabakaların ve ipliklerin içerisine kapanmıştır. Varolan milyarlarca galaksiye rağ­men, Evren’in çoğu inanılmaz şekil­de boş görünmektedir. Gerçekte sü­perkümelerden daha büyük tek şey var gibidir, o da Evren’in kendisidir. Evren’in büyüklüğünü anlamak için bir karşılaştırma yapacak olursak, as­teroitlerin en büyüğü en küçük ato­maltı parçacık olan kuarktan ne ka­dar büyükse, evren de bu en büyük asteroitten o kadar büyüktür.

Atlas Grup - Evren Kılavuzu


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM