Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi

Ardea Skybreak - Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi


Notlar

1- Daha sonra göreceğimiz gibi, zaman içinde bir “atasal toplum” kollara ayrılıp birtakım ayrı toplumları meydana getirdiğinde ve sonra belirli faktörler bu farklı toplumlarda rastlantısal değişim modellerini etkilediğinde bütün sistemler daha da “çeşitlenebilir”. Nesilden nesile değişken bireylerin nispi oranlarını ortaya çıkarmak ayrı soylarda çok farklı şekilde gerçekleşebilir ve zaman içerisinde o soydan gelen toplumlar sonuçta hem atasal toplumundan hem de birbirlerinden radikal şekilde farklı olabilirler. Öyle ki hakiki evrimsel “yenilikler” önceki nesillerde mevcut olan bütünüyle rastlantısal değişimlerden kaynaklanabilir.

2- Günümüzdeki yaratılışçılar aynı sorunu yaşamaktadır. Bazıları farklı katmanlarda farklı fosillerin bulunabilmesinin “nedeninin” İncil’de bahsedilen, olduğu varsayılan 40 Günlük Sel (tufan) olduğunu ileri sürmektedir. Onlara göre bu sel zamanında, daha basit, “daha az zeki” olan yaratıklar hemen dibe batmış, oysa daha karmaşık ve ileri olanlar en azından bir süre için kendilerini daha iyi koruyabilmiş, yüzmeyi sürdürmüş ve daha geç ölmüşlerdir, bu yüzden çamurun daha üst katmanlarına gömülmüşlerdir. Bazı yaratılışçılara göre de, tabii ki uçan kuşlar ağaç tepelerine konmuş oldukları için sel suları yükseldiğinde en son ölenler arasında olacaklardı. Yani kuş fosillerinin neden yalnızca en üst jeolojik katmanlarda olduğunu böyle kanıtlamaya çalışıyorlar! Oldu, tamam.

Geleneksel yaratılışçılar köhne inançlarına tutunmaya çalışırken böylesine gülünesi birçok “açıklamalar” uyduruyorlar. Fakat bugün, sadık Hıristiyanlar arasında bile, pek az insan bu tür düş ürünü açıklamaları ciddiye almayı kendilerine yedirebilir. Diğer şeylerin arasında, doğası ve kaya katmanlarıyla kıtaların oluşmasını inceleyen jeologlar İncil’de anlatıldığı gibi tek bir küresel tufanın asla olmadığını çoktandır anlamış bulunuyor. Darwin’den önce bile, jeologlar dünyanın katmanlarının yüz milyonlarca yıl boyunca birbirinin üzerinde tabakalar oluşturduğunu, bu farklı katmanlar içerisinde hapsolup fosilleşmiş bitki ve hayvanların milyonlarca yıla yayılan o çok farklı jeolojik zamanlarda ölmüş olduğunu ve tabii ki hep birden ya da kısa bir zaman (40 gün!) sürecinde ölmüş olamayacaklarını anlamışlardı.

3- Darwin’in çağdaşı Alfred Russell Wallace yaklaşık aynı zamanda buluş niteliğindeki aynı temel fikirle ortaya çıktı.

4- Ancak bu, evrimsel değişimin toplum içerisinde mutlaka kalıcı şekilde genelleneceği veya tek bir “yönde” devam edeceği anlamına gelmemektedir. Örneğin, evrimsel değişim bir dönem boyunca belirli bir yönde birikebilir, fakat sonra şayet söz konusu özellik artık bireylere herhangi bir üreme üstünlüğü getirmiyorsa veya dezavantaj olmuşsa, sonraki çevresel koşullardaki yeni bir değişim eğilimlerin tersine dönmesine yol açabilir. Böyle olduğu takdirde, nesiller boyunca bu özellik fiilen seçilmez, toplumdan bütünüyle elenir. Bir toplumdaki bireylerin üremeye göreli uygunluğu üzerinde pozitif veya negatif yönde biraz daha az görünür etkiye sahip olabilen değişik özellikler, ne bütün bireylerden bütünüyle elimine edilerek ne de bütünüyle genellenerek fakat nesilden nesile değişen nispi oranlarda veya sıklıkta ve dış çevredeki değişimlerle ilişkili olarak toplumun bütünsel değişen karışımında sürebilir.

5- “Nötr” denilen mutasyonların evrimsel değişime yaptığı katkılarla ilgili sorular da ayrıca araştırılmaktadır. Ve büyük ölçekli evrimsel değişimin organizma popülasyonlarının çevrelerine uyum sağlamalarının birikimli etkilerinin ne kadar-sonucu olduğu, ne kadar gerçekte uyum sağlamayla pek de ilgili olmayabileceği tartışılmaktadır.

Bu alandaki diğer ilginç sorular arasında şunlar da vardır: Evrimsel değişim mutlaka karmaşıklıkta bir artışa yol açar mı? Doğal seçilimin aynı temel ilkeleri, genler, hücreler, bireysel organizmalar, toplumlar, türler, aynı soydan gelen bir evrimsel dal gibi taksonomik organizasyonun birtakım farklı düzeyleri için de geçerli midir? Eğer böyleyse, bazı düzeyler büyük evrimsel değişimin araçları ve temel kaynakları olma anlamında diğerlerinden daha önemli midir? Evrim teorisi eşzamanlı olarak birtakım farklı düzeylerde işleyen değişimi kapsayacak şekilde daha fazla geliştirilip bütünleştirilebilir mi?

Ardea Skybreak - Evrim Bilimi ve Yaratılış EfsanesiShare this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM