DÜNYA TARİHİ

William H. McNeill - Dünya Tarihi


Sulama

Yazılı kayıtların eski Sümer üzerinde daha ayrıntılı bilgiler edinmemize olanak verdiği İ.Ö. 3000 dolaylarında, su mühendisliği oldukça ileri bir gelişme düzeyine ulaşmıştı. Daha o tarihlerde sulamaya elverişli tüm topraklar tarım alanı içine alınmıştı bile. Her biri birkaç bin insanı barındıran bir düzineden fazla kent, sulama yapılan topraklara serpiştirilmiş durumdaydı ve her kentin içindeki tanrı evi, yani tapınak, kentin en büyük ve en görkemli yapısıydı. Nippur, Sümer kentleri arasında belli bir önceliğe sahip olmuş görünür. Bir olasılıkla, Sümer'in her yerinden gelen rahipler, zaman zaman burada, fırtına tanrısı Enlil'in tapınağında toplandılar. Gene bir olasılıkla bu tür fırsatlarda, haber ve görüş alışverişleri ve birbirlerinden farklı Sümer kentleri arasında her türlü ticaret işlemleri görüldü. Sümer uygarlığının birliği ve birörnekliği başka türlü kolay kolay sürdürülemezdi.

Komşu kentler arasında kavgalar patlak verince, kuşkusuz, rahipler toplanarak tartışma konularını karara bağlamaya çalışmışlardır. Ancak Sümer su mühendisliği coğrafi ve teknik sınırlarına yaklaştıkça, gittikçe daha geniş ve uzun sulama kanalları yapıldıkça, ırmaklardan her yeni su çekilişi, ırmağın aşağı kesimlerinde yararlanılan su kaynaklarını etkilemeye başlayacağı için, tartışmaların gerçekten tehlikeli boyutlara ulaşması kaçınılmaz olacaktır. Su üzerindeki haklarla ilgili anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi, az yağmur düşen yıllarda haklar sorununu kolaylıkla ölüm kalım sorununa dönüştürebileceği için her zaman olanaklı değildi. Bunun sonucu olarak, komşu kentler, az sonra da birbirlerine rakip kent birlikleri arasındaki savaşlar, Sümer yaşamının önemli ve yinelenen bir özelliği oldu. Ayrıca, dışarıdaki barbarlara karşı savunma her zaman çetin bir sorun olarak karşılarına dikiliyordu. Irmak vadileri her yandan düşmanca saldırılara açıktı, sulamada ve zanaatta uzmanlaşma yoluyla göz alıcı ölçüde birikmiş zenginlikler, Sümer kentlerini saldırılmaya değer yerler durumuna getirmişti.

William H. McNeill - Dünya Tarihi

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM