Dünyada Neler Oldu


Christopher Lloyd - Dünyada Neler OlduBüyük Patlama ------------------------------------------------------------ 13.7 Milyar yıl
Güneş sisteminin oluşumu --------------------------------------------------  4.5 Milyar yıl
Gezegenlerin çarpışmasının Ay’ı oluşturması -------------------------------   4.5 Milyar yıl
Mikroskobik yaşamın ilk işaretleri -----------------------------------------   3.7 Milyar yıl
Çokhücreli deniz yaratıklarının evrilmesi -----------------------------------   600 Milyon yıl
Kara üzerinde hayvanların ortaya çıkması ---------------------------------   400 Milyon yıl
En büyük kitlesel yokoluş ----------------------------------------------- 252 Milyon yıl
Dinozorların ortaya çıkması --------------------------------------------- 240 Milyon yıl
Çiçeklerin meydana gelmesi -------------------------------------------- 150 Milyon yıl
Memelilerin evrilmesi --------------------------------------------------- 150 Milyon yıl
Dinozorların yok olması -------------------------------------------------  65 Milyon yıl
Memelilerin gezegen boyunca göç etmeleri --------------------------   55 Milyon yıl
Buz Devri'nin başlaması -------------------------------------------------  40 Milyon yıl
Ape’lerin ağaçlardan inmeleri ------------------------------------------    7 Milyon yıl
Tarihöncesi insanlar (Homo habilis) ----------------------------------   2,5 Milyon yıl
Modern insanın Afrika'da evrilmesi -----------------------------------  130.000 yıl
En eski Taş Devri kaya resimleri ---------------------------------------    30.000 yıl
Yapay hayvancılık ve çiftçiliğin doğuşu -------------------------------   10.000 yıl
Bronz silahlar, atlar ve at arabaları --------------------------------------    3.500 yıl
Yunan Olimpiyat Oyunları'nın başlaması ------------------------------    2.700 yıl
Budizm'in doğuşu ----------------------------------------------------------   2.500 yıl
Hıristiyanlığın doğuşu -----------------------------------------------------   2.000 yıl
Roma İmparatorluğu’nun doruk noktasına ulaşması ------------------   2.000 yıl
İslamiyetin doğuşu ---------------------------------------------------------   1.500 yıl
Hıristiyan Haçlı Seferleri --------------------------------------------------   1.000 yıl
Barut ve kağıdın Batı'ya ulaşması ----------------------------------------     800 yıl
Yeni Dünyanın Avrupalılar tarafından fethedilmesi -------------------     500 yıl
Ekinler, hayvanlar ve hastalıkların yaygınlaşması ---------------------     400 yıl
Amerikan ve Fransız Devrimleri ------------------------------------------    250 yıl
Batılı Emperyalizm Çağı ---------------------------------------------------    250 yıl
Endüstri Devrimi’nin başlaması -------------------------------------------   200 yıl
İlk aşılamalar -----------------------------------------------------------------   200 yıl
Dünya nüfusunun 1 milyarı geçmesi --------------------------------------  180 yıl
Demiryolu, elektrik ve motorlu arabalar çağı ----------------------------  150 yıl
İlk motorlu uçuş --------------------------------------------------------------  100 yıl
Dünya Savaşları --------------------------------------------------------------    80 yıl
Atom gücünün keşfedilmesi ------------------------------------------------    60 yıl
Çiçek hastalığının dünyadan silinmesi ------------------------------------    40 yıl
Sovyetler Birliği'nin çökmesi -----------------------------------------------   25 yıl
Dünya nüfusunun 6 milyarı geçmesi ---------------------------------------  10 yıl
Bilim adamlarının 6 kitlesel yokoluşu öngörmeleri ----------------------    5 yıl

Kısım 1 - Tabiat Ana

(MÖ 13.7 milyar - 7 milyon yıl)

Evren nasıl oluştu, insanlardan önce yeryüzünde yaşam nasıldı?

1. Kraşş, Bumm, Ahh!
Sonsuz enerjinin görülmeyen zerreleri evrenimizin yıldız galaksileri ve sabit fizik yasaları ile birlikte oluşumunu nasıl sağlamıştır.

2. İlk Kıpırdanmalar
Çarpışmalar, bombardımanlar ve volkanlar genç yeryüzünün sıcak, yaşam olmayan kabuğunu nasıl dövmüştür ve kimyasallar yaşamın mikroskobik biçimlerine nasıl dönüşmüştür.

3. Tektonik Ekip Çalışması
Yeryüzünün gezegensel sistemleri ve erken dönem yaşam oluşumları ile gelişen yeni, daha karmaşık yaratıklar için koşullar nasıldı.

4. Fosil Konusu
Bazıları sert kabuklar, kemikler ve dişler geliştiren çok çeşitli yeni organizmaların nasıl ortaya çıktığı ve bunların yeryüzündeki hayatın bir zamansız müzesinde fosilleşmeleri.

5. Davy Jones’un Dolabı
Karalarda yaşayan canlıların ortaya çıkmasından önce denizlerde tarih öncesi dönemde yaşam nasıl oluştu ve bazı balıklar nasıl omurga geliştirmiş - ve nasıl insanlığın en eski ataları olmuştur.

6. Yeryüzünün Dostları
Karalar üzerindeki bitkiler nasıl uzun ağaçlara dönüştü ve yeryüzü böcekler, solucanlar ve mantarlar ile beslenen, besin yönünden zengin bir toprak tabakasıyla nasıl kaplandı.

7. Büyük Yumurta Irkı
Yeryüzündeki çok sayıda küçük yapının çarpışması sonucu olarak tek bir, devasa yeni yaşam yapısının oluşması ve kara yaratıklarının ilk kitlesel soy tükenişlerini tetiklemesi

8. Dinozor Savaşları
Korkunç bir kertenkele ırkının kara üzerinde egemen olması ve dünyadışı garip bir çarpma onları yeryüzünden silinceye kadar her tarafa yayılmaları.

9. Çiçekler, Kuşlar ve Arılar
Yeryüzü üzerinde ilk kez olarak çiçeklerin filizlenmesi ve doğanın ilk uygarlığını oluşturan yeni toplumsal böcek türlerinin ortaya çıkması.

10. Prime Time
Ormanda yaşayan küçük bir ailenin yeryüzünün bir sonraki efendisi olması, yeryüzündeki kıtaların birbirinden kopması sonucunda yeni bir bereketli meyve türünün ortaya çıkması.


Kısım 2 - Homo Sapiens

(MÖ 7 milyon - MÖ 5000)

Avcı - toplayıcı olarak doğa içinde yaşayan insanların oluşumu.

11. Buz Kutusu
İklim değişikliklerinin yeryüzünün döngüsü üzerinde meydana getirdiği farklılıklar ve kıtasal kırılmaların rasgele hareketlerinin kutup bölgesindeki buz kütleleri ve büyük yeşil alanlar üzerinde yaptığı etkiler.

12. Düşünmek İçin Beslenmek
Ape'ler olarak adlandırılan bazı yaratıkların iki ayak üzerinde yürümeyi öğrenmeleri, avlanmak için aletler yapmaya başlamaları ve ortalama beyinden daha büyük beyni olan türlere dönüşmeleri.

13. İnsanlık
Bazı erken dönem insanlık türleri Buz Devri koşullarına nasıl uyum sağlamışlardır, kontrollü ateş yakmayı nasıl öğrenmişlerdir ve Afrika, Avrupa ve Asya boyunca yayılırken taze avlanmış eti nasıl pişirmişlerdir.

14. İleri Doğru Büyük Sıçrama
İnsanlığın tek türü olan Sapiensler nasıl yeryüzünde hayatta kalmayı sürdürmüşler, nasıl daha önce yerleşim olmayan bölgelerde topluluklar oluşturmuşlar, konuşmayı ve yeni silah türleri ile avlanmayı nasıl öğrenmişlerdir.

15. Avcı - Toplayıcı
Sabit evleri, tam zamanlı işleri ya da özel mülkiyetleri olmaksızın, insanlar geçmişlerinin yüzde 99'unu doğal ortamda nasıl yaşamıştır.

16. Ölümcül Oyun
Modern insanların bir rastlantı ve iklim değişimleri ilk olarak Avustralya kıtasında ve ardından Amerika kıtalarında ekolojik dengeyi nasıl altüst etmiştir ve çok sayıda büyük hayvanın kitlesel ölümlerine nasıl yol açmıştır.

17. Besinlerin Birdenbire Ortaya Çıkması
Son Buz Devri erimelerinden sonra hayatta kalma teknikleri ile deneyim kazanan kadınlar ve erkekler nasıl kendi çıkarları için evrimi yönlendirme konusunda insanlığın ilk girişimlerinde bulunmuşlardır.


Kısım 3 - Yerleşik Düzen

(MÖ 5000 - MS yakl. 570)

Çiftlik hayvanları ve tarım ürünleri farklı insan uygarlıklarının oluşumunu nasıl sağlamıştır?

18. Yazılı Bulgular
İlk insan uygarlığım kurmuş olan tacirler, hükümdarlar, çiftçiler ve din adamlarının ‘tarih’olarak bilinen bir dönem içinde yazı sanatını nasıl kullandıkları.

19. Tanrısal İnsanlık
Doğanın cömertliği bazı hükümdarlara tebaalarının gözünde nasıl yaşayan tanrılar gibi görünmelerine yardımcı olmuştur ve böylece onlara hükmetmeleri, kendilerine adanmaları ve onların - hatta dünya yaşamından sonra bile - mutlak koruyucu olduklarına inanmalarına.

20. Ana Tanrıça
Doğanın doğum, yaşam ve ölüm döngüsünün nasıl insanoğlunun bir kilometre taşına dönüştüğü ve insanların kendilerini verimlilik, kadın hakları ve eşitlik konularına adamaları.

21. Üçlü Sıkıntı
Ehlileştirilmiş atlar, tekerlikli savaş arabaları ve Bronz Çağı silahları üçlüsüyle Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika boyunca yıkım, işgal ve eşitsizlik yaratan dalgalar.

22. Ejderhanın Barınağı
Pirinç, ipek ve demir şeklindeki doğal zenginlik bolluğu sayesinde Doğu’dan yükselen güçlü ve sağlam insan uygarlığı.

23. Zihin Huzuru
Belli bir uygarlık insanların doğa ile nasıl uyum içinde yaşayabileceklerini ve onun aydınlatılmış mesajının yayılmaya çalışılmasını nasıl yeniden keşfetmiştir.

24. Doğu-Batı Bölünmesi
Gezgin göçebeler ve rakip uygarlıklar arasında yaşanan çatışmalar dünyanın en eski ölümcül ve uzun süreli insan çatışmalarının tohumunu nasıl atmıştır.

25. Olimpik Şampiyonlar
Rekabetin çok yüksek olduğu şehir devletlerinin oluşumu ve ticaretin meyvelerinin nasıl yeneceğinin öğrenilmesinin yeni deneysel yaşam tarzını nasıl oluşturduğu.

26. Dünyanın Fatihleri
İnsanlığın doğanın sistemlerinin nasıl işlediğini anlamaya başlaması, Doğu ve Batı boyunca fetihler aracılığıyla taşınan felsefelerde ve hukukta kendini ifade etmesi.

27. Kasırga Kuvveti
Mesih olarak adlandırılan İsa'nın doğumuna rağmen doğal sınırların çok ötesinde bir güç sahibi olan barbar insanlar tarafından bir imparatorluğun kurulması.

28. Tabular
Uygarlığın dışında yaşayan insanlar ve gezgin hayvan sürülerinin doğa, kaynaklar ve spiritüel yapıya saygılarını sürdürmeleri.

29 Hayrete Düşürücü Amerika Kıtaları
Yeni Dünyadaki insanlar Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya da kurulmuş olanlardan habersiz fakat büyük hayvanların olmayışından ötürü kaçınılmaz engellere sahip olan kendilerine ait bir uygarlığı nasıl yaratmışlardı.

Kısım 4 - Küreselleşme

(MS yakl. 570 - Günümüz)

İnsan uygarlıklarının ve doğal dünyanın yazgıları küresel bir bütüne doğru nasıl bir noktada buluşur?

30. Vahiy Gücü
Mekke'den bir adam olan Muhammed'e gelen bir dizi vahiy insanoğlunun hatalarını düzeltme vaadinde bulunan yeni bir yaşam şekli olan İslamiyet’in oluşumunu nasıl sağlamıştır.

31. Kağıt, Matbaa ve Barut
Dünyanın en büyük imparatorluğunu yaratmış olan bir Moğol hükümdarı önderliğinde Çin bilimsel keşifleri nasıl İslam aracılığıyla yavaş yavaş Avrupa'ya yayılmıştır.

32. Ortaçağ Sefaleti
Sonsuz mavi denizler ve aşılmaz çöl kenarlarında kurulmuş olan İslam uygarlıkları ile kuşatılan Hıristiyan Avrupa'nın veba, istilalalar ve kıtlık nedeniyle nasıl güçsüzleştiği

33. Hazine Avcılığı
Dünyanın yerleşik insan topluluklarının her birinin ticaret, çaba gösterme ve hırsızlık karışımı aracılığı ile kendi yazgılarını değiştirme arayışı içinde olmaları.

34. Moules Mariniere
Az sayıdaki deniz kaşifi rastlantısal olarak nasıl bir Yeni Dünya keşfetmişlerdir. Onların bu yeni kıtaya varması antik uygarlıkların ölümcül yazgısını oluşturmuştur ve Avrupa'nın rakip ulusları arasında kıyasıya bir rekabete neden olmuştur.

35. Bira Keyfi Sürmek
Avrupalı tüccarlar bazılarının çok zengin ve çok daha fazlasının fakir olmasına neden olacak şekilde kârlı mahsuller taşıyan araçlarla denizaşırı yeni bir yaşamın öncülüğünü yapmışlardır.

36. Yeni Pangaea
Ekilen, biçilen, taşınan ve satılan ürünler ve ehlileştirilen hayvanlar küresel ve uygarlaşmış tek tür olan insanın egemenliğini nasıl pekiştirmiştir.

37. Karışık Tepkiler
Farklı insan uygarlıkları kâr amaçlı ticaret yapmaya hevesli olan Avrupalı asker-işadamı egemenliğine karşı nasıl tepkide bulunmuşlardır.

38. Serbest Bölge
İnsanlar arasındaki eşitsizlik uçurumu nasıl özgürlük adına başkaldırıyı ateşlemiştir ve insanlar bir duygu, bayrak ya da marş uğruna nasıl askere alınmıştır.

39. Düzenbazlık
İnsan türleri taşınabilir güç kaynaklarına hükmederek doğanın sınırlamalarından kendilerini nasıl özgür kıldılar ve tüm mantıklı ölçümlerin ötesinde kendi nüfuslarını nasıl arttırabildiler.

40. Beyaz Adam’ın Irkı
Batıdan gelen insanlar kendi yaşam şekillerinin küresel olarak yaygınlaştırılmasının görevleri olduğuna inanarak nasıl kendilerini tüm canlı varlıklardan daha üstün oldukları konusunda ikna etmişlerdir.

41. Geleceğe Geri Dönüş
Bazı halklar daha doğal bir düzene geri dönme arzusu içinde olarak nasıl Batı uygarlığının ilerlemesine karşı direnmeye çalışmışlardır, fakat onların bu çabaları genellikle felaket getiren sonuçlarla karşılaşmıştır.

42 Büyücü Tarzı mı?
Tüm dünya nasıl amansız bir bilimsel çaba ile tek bir küresel finans, ticaret ve iş sistemine bağlanmıştır. Dünya ve onun yaşam sistemi insanoğlunun sürekli olarak artan taleplerini karşılayabilecek midir?

Sonsöz
Zaman Tabloları
Notlar
Dizin

Christopher Lloyd - Dünyada Neler Oldu

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM