Uygarlık Tarihi

Hendrik Willem Van Loon - Uygarlık Tarihi


Gençler için

UYGARLIK TARİHİ

Hendrik Willem van Loon


Hendrik Willem van Loon (1882-1944) dünyaca tanınmış Hollanda kökenli Amerikalı tarihçidir. Amerika'nın Öyküsü, Rembrant'ın Yaşamı, Kısa Keşifler Tarihi hem yazıp hem resimlediği pek çok kitabından sadece birkaç tanesidir.

Profesör van Loon sağlığında Harvard, Corneli ve Münih üniversitelerinde dersler vermiştir.

John Merriman Yale Üniversitesi tarih bölümü profesörüdür. ABD ve Avrupa'da büyük ilgi gören Rönesans'tan Günümüze Modern Avrupa Tarihi adlı kitabın yazarıdır.


Güncellenmiş Baskıya Dair

Liveright Publishing Corporation editörleri Hendrik Willem van Loon'un bu harikulade ve klasikleşmiş kitabını 1972 yılında Doktor Edward C. Prehn, Yale Üniversitesi profesörü Paul Sears ve New York Üniversitesi öğretim üyesi Edwin C. Broome'un yardımıyla gözden geçirip güncellediler. Kitabın 1984 yılındaki basımı Yale Üniversitesi profesörü John Merriman tarafından güncellenmiş olarak yapıldı. İllüstrasyonlar, Adam Simon tarafından eklendi. Elinizdeki baskıya ise Profesör Merriman yeni bir bölüm daha ekledi, Dirk van Loon da yeni illüstrasyonlar çizdi.

Jimmie'ye

"İçinde resim olmayan bir kitap ne işe yarar ki?"dedi Alice


İÇİNDEKİLER

Önsöz
1 Sahnenin Kuruluşu
Gaz ve toz bulutu
2 En Eski Atalarımız
İlk insanlar ortaya çıkıyor
3 Tarihöncesi İnsan
Tarihöncesi insan, alet yapmaya başlıyor
4 Hiyeroglifler
Mısırlılar yazı sanatını icat ediyorlar ve tarih başlıyor
5 Nil Vadisi
Nil vadisinde uygarlığın başlangıcı
6 Mısırın Öyküsü
Yükseliş ve düşüş
7 Mezopotamya
Doğu uygarlığının ikinci merkezi
8 Sümerler
Kil tabletlerle bize Sami ırkının kaynaştığı büyük bir kazan olan Asur'un ve Babil'in öyküsünü anlatan Sümerli çivi yazıcıları
9 Musa
Yahudilerin lideri Musa'nın hikayesi
10 Fenikeliler
Bize alfabemizi kazandıran Fenikeliler
11 Hint-Avrupalılar
Hint-Avrupalı Persler Sami ve Mısır dünyasını fethediyorlar
12 Ege Denizi
Ege Denizi halkları, kadim Asya uygarlığını Avrupa'nın vahşi koşullarına taşıyor
13 Yunanlılar
Bu Arada Hint-Avrupa kavmi Helenler, Yunanistan'ı ele geçiriyor
14 Yunan Şehirleri
Her bir Yunan şehri aslında bir devletti
15 Bir Yunan İcadı: Kendi Kendini Yönetmek
Yunanlılar, kendi kendini yönetmek gibi zor bir işi deneyen ilk halk oluyor
16 Yunan Hayatı
Yunanlılar nasıl yaşardı?
17 Yunan Tiyatrosu
Toplum eğlencelerinin ilki olan tiyatronun kökenleri
18 Pers Savaşları
Yunanlılar Avrupa'yı Asya İşgaline karşı savunuyor ve Persleri Ege Denizi'ne doğru geri püskürtüyor
19 Atina - Sparta Çekişmesi
Atina ile Sparta Yunanistan'ın liderliği için uzun ve felakete yol açan bir savaşa tutuşuyor
20 Büyük İskender
Makedonyalı İskender, büyük Bir Yunan Dünya İmparatorluğu kuruyor
21 Özet
1 'den 20'ye kadar olan bölümlerin özeti
22 Roma ve Kartaca
Afrika'nın kuzey sahilindeki Sami kolonisi Kartaca ile İtalya’nın batı kıyısındaki Hint-Avrupa şehri Roma, Batı Akdeniz'i ele geçirmek için savaşıyor ve Kartaca yıkılıyor
23 Roma'nın Yükselişi
Roma nasıl kuruldu?
24 Roma İmparatorluğu
Yüzyıllar süren karışıklık ve devrimin ardından Roma Cumhuriyeti Roma İmparatorluğu oluyor
25 Nasıralı Isa
Yunanlıların Jesus olarak adlandırdıkları Nasıralı İsa’nın hikayesi
26 Roma'nın Düşüşü
Roma'da alacakaranlık vakti
27 Kilisenin Yükselişi
Roma Hıristiyan dünyasının merkezi haline geliyor
28 Muhammet
Arap çölünün peygamberi olan deve çobanı Ahmet ve onun tek gerçek tanrı olan yüce Allah'ın adına neredeyse bütün dünyayı fetheden takipçileri
29 Şarlman
Frankların Kralı Şarlman imparator unvanını kazanıyor ve eski dünya imparatorluğu idealini canlandırmaya çalışıyor
30 Vikingler
Onuncu yüzyılda yaşayan insanlar neden Tanrıya onları Vikinglerin gazabından koruması için yakarıyorlardı?
31 Feodalizm
Üç taraftan saldırıya uğrayan Orta Avrupa askeri bir üs haline geliyor ve feodal sistemin bir parçası olan profesyonel askerler ve yöneticiler sayesinde Avrupa yok olmaktan kurtuluyor
32 Şövalyelik
Şövalyeler güçlerini birleştiriyor
33 Papa İmparatora Karşı
Ortaçağ insanlarının acayip çift yönlü sadakati Papalarla Kutsal Roma İmparatorları arasında sürekli kavgalara yol açıyor
34 Haçlı Seferleri
Türkler kutsal toprakları ele geçirip doğudan batıya doğru olan ticareti ciddi anlamda kesintiye uğratınca, bütün kavgalar unutuluyor
35 Ortaçağ Şehri
Ortaçağ insanları "şehir havası özgürlük havasıdır" diyor
36 Ortaçağ Özerk Yönetimleri
Şehirliler ülkelerinin kraliyet meclislerinde seslerini duyurmak için haklarını kullanıyor
31 Ortaçağ Dünyası
Ortaçağ insanları içinde yaşadıkları dünya hakkımda ne düşünüyorlardı?
38 Ortaçağ Ticareti
Haçlı Seferleri sayesinde Akdeniz yeniden işlek bir ticaret merkezine dönüşüyor ve İtalya yarımadasındaki şehirler Asya ve Afrika ile yapılan ticaretin dağıtım merkezleri haline geliyor
39 Rönesans
İnsanlar bir kez daha sırf hayatta oldukları için mutlu olmaya cesaret ediyorlar. Roma ve Yunanistan'ın eski ve daha hoş uygarlıklarının kalıntılarını kurtarmaya çalışıyorlar ve başarılarından o kadar gururlanıyorlar ki bu devre "Rönesans" yani uygarlığın yeniden doğuşu adını takıyorlar
40 İfade Etme Çağı
İnsanlar yeni keşfettikleri yaşama sevincini ifade etme ihtiyacı duymaya başlıyor ve mutluluklarını şiirlerle, heykellerle, mimariyle, resimle ve kitaplarla gösteriyorlar
41 Büyük Keşifler
İnsanlar ortaçağın dar sınırlarından, kısıtlayıcı bağlarından kurtulduktan sonra daha fazla yer gezme ihtiyacı duymaya başlıyorlar. Avrupa hırslarına küçük geldiği için büyük keşif yolculuklarına çıkıyorlar
42 Buda ve Konfüçyüs
Bu iki manevi önder Hintlilere ve Çinlilere hayatı nasıl algılayacaklarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor
43 Reform
İnsanın gelişmesi, daima ileri-geri sallanan muazzam büyüklükte bir sarkaca benzer. Rönesans döneminin dinsel kayıtsızlığı ve sanatsal ve edebi heveslerinin ardından, sanatsal ve edebi kayıtsızlık ve reforma yönelik dinsel heves dönemi geliyor
44 Din Savaşları
Büyük dinsel mücadeleler çağı başlıyor. Papalığın uygulamalarını "protesto" eden Hıristiyanlara "Protestan" adı veriliyor
45 İngiliz Devrimi
"Kralların ilahi hakkı" ile daha az kutsal ama daha mantıklı "parlamento hakkı" arasındaki çekişme Kral I. Charles açısından felaketle sonuçlanıyor
46 Güçler Dengesi
Diğer tarafta, Fransa'da "kralın kutsal hakkı" her zamankinden büyük bir ihtişamla devam ediyor. Hükümdarın hırsı ancak yeni icat edilen "güçler dengesi" yasasıyla denetlenebiliyor
47 Rusya'nın Yükselişi
Avrupa'nın geniş politika sahnesinin üstünde birdenbire patlayan esrarengiz Moskova İmparatorluğu’nun hikayesi
48 Rusya İsveç’e Karşı
Rusya ile İsveç Kuzeydoğu Avrupa'nın lider gücünü belirlemek için savaşıyor
49 Prusya'nın Yükselişi
Kuzey Almanya'nın ücra bir kesimindeki Prusya adlı küçük devletin olağanüstü yükselişi
50 Merkantilist Sistem
Avrupa'nın yeni kurulmuş ulus ya da hanedan devletleri merkantilist sistem sayesinde zenginleşmeye çalışıyor
51 Amerika Devrimi
On sekizinci yüzyılın sonlarında, Avrupa'da Kuzey Amerika kıtasının vahşi topraklarında gerçekleşen bir olayla ilgili acayip söylentiler yayılıyor. "Kutsal haklarını" kullanmakta ısrar ettiği için Charles'ı cezalandıranların soyundan gelenler kendi kendilerini yönetme konusundaki eski kavgaya yeni bir bölüm ekliyorlar
52 Fransız Devrimi
Büyük Fransız Devrimi özgürlüğün, kardeşliğin ve eşitliğin ilkelerini bütün dünya halklarına ilan ediyor
53 Napolyon
Napolyon Fransız Devrimi'ni Avrupa'ya ihraç etmek istiyor. Diğer Avrupa monarşileri buna karşı koyuyor. Napolyon kral oluyor
54 Kutsal ittifak
Napolyon St. Helena'ya gönderilir gönderilmez, nefret edilen "Korsikalı" tarafından sık sık yenilgiye uğratılmış olan hükümdarlar Viyana'da toplanıyor ve Fransız Devrimi'nin neden olduğu çok sayıda değişikliği eski haline getirmeye çalışıyor
55 Büyük Gericilik Hareketi
Gericiler bütün yeni fikirleri bastırarak dünyaya barış getirmeye çalışıyorlar. Polis casuslarını devletin en yüksek yetkili örgütü kılıyorlar. Kısa sürede bütün ülkelerin hapishaneleri halkların kendilerini uygun gördükleri biçimde yönetme hakkına sahip olduğunu savunanlarla doluyor
56 Ulusal Bağımsızlık
Ne var ki, ulusal bağımsızlık sevgisi bu şekilde yok edilemeyecek kadar güçlüydü. Viyana Kongresi'nin gerici kararlarına karşı ilk olarak Güney Amerikalılar ayaklandı. Yunanistan, Belçika, İspanya ve başka pek çok Avrupa ülkesi de onların izinden gitti. On dokuzuncu yüzyıl, bir sürü bağımsızlık savaşına ilişkin dedikodularla doluydu
57 Motor çağı
Avrupa halkları ulusal bağımsızlıkları için çarpışırken, bir dizi icat dünyalarını tamamen değiştiriyor. On sekizinci yüzyılın buhar makineleri insanların en sadık ve verimli kölesi oluyor
58 Toplumsal Devrim
Gelgelelim yeni motorlar çok pahalı ve ancak çok zenginler onları satın alabiliyor. Küçük atölyesinde kendi kendinin efendisi olan eski marangoz veya ayakkabıcı, büyük mekanik aygıtların sahibine hizmetlerini kiralamak zorunda kalıyor. Bu insanlar şimdi eskiye göre daha fazla para kazanıyorlar ama bağımsızlıklarını kaybediyorlar ve bu da hiç hoşlarına gitmiyor
59 Özgürleşme
Makinelerin yaygın kullanımı, faytonların yerine demiryollarının geçtiğini gören kuşağın tahmin ettiği mutluluk ve zenginlik çağını getirmiyor. Birkaç düzenleme ile duruma çare aranıyor ama bunların hiçbiri sorunu tam anlamıyla çözemiyor
60 Bilim çağı
Dünya, siyasi ve endüstriyel devrimlerden daha büyük önem taşıyan bir değişime daha uğruyor. Kuşaklar boyunca süren baskı ve eziyetin ardından bilim insanı sonunda hareket özgürlüğüne kavuşuyor ve evrenin temel kurallarını keşfetmeye çalışıyor
61 Sanat
Sanat için bir bölüm
62 Sömürgeci Yayılma ve Savaş,
Size son elli yıl hakkında bol bol siyasi bilgi vermesi gerekirken birkaç açıklama ve birkaç da özürden oluşan bir bölüm
63 Yeni Bir Dünya
Aslında yeni ve daha güzel bir dünya için verilen mücadele olan büyük savaş
64 Olması Gerektiği Gibi
65 Yedi Yıl Sonra
66 Amerika Birleşik Devletleri Reşit Oluyor
Güncel tarih hakkında amcaları Willem'in Piet, Jan, Dirk ve Jane van Loon ile onların akranları için yazdığı birkaç bölümün ilki
67 Mihver Devletleri
"Dünya çapında hissedilen çöküş" ortaçağ temelleri üzerine kurulmuş bir barışın yıkılışını hızlandırıyor
68 Kendini Soyutlama ve Taviz Politikası
Mihver Devletleri daha da ileri giderek dünyayı aralarında paylaşıyor
69 Atlantik Bildirisi
Sinir savaşı topyekün savaşa dönüşüyor ve Hitler ciddi hesap hataları yapıyor
70 Küresel Savaş
Mihver devletleri "üretim savaşında" yenilgiye uğratılıyor. Nihai zafer Amerikalı ve İngiliz bilim insanları tarafından kazanılıyor ve bütün insanlık için yeni bir çağ başlıyor
71 Birleşmiş Milletler
Amerika Birleşik Devletleri dünya lideri oluyor ve uluslar arası ilişkiler konusunda büyük bir deneye ev sahipliği yapıyor
72 Çalkantılı Bir Barış
Diğer ülkelerde açık çarpışmalar patlak verirken, Avrupa'da Soğuk Savaş başlıyor
73 Eski Bir Düzen Yıkılıyor
Yirminci yüzyılın ilk yarısındaki savaşların anısı silikleşirken, yeni nesiller "insanın vahşi yönlerini evcilleştirmek ve hayatı daha yumuşak bir hale getirmek" için çabalıyorlar
74 Uzay Gemisi Dünya
Dünyanın yaşam destek sistemlerini koruyamazsak bunun cezasını çekeriz
75 Küresel Bir Köy Olarak Dünya
Bilim ve teknoloji mucizeleri gezegenimizi küçültüyor ve tüm insanları kardeş haline getiriyor
76 İleri Teknoloji çağına Giriş
Teknoloji ilerliyor ve yeni savaşlar patlak veriyor
77 Yeni Bir Milenyum
Yeni özgürlükler ve küresel bağlantılar
Resimli Bir Kronoloji

Hendrik Willem Van Loon - Uygarlık Tarihi


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM