Yaşam Nasıl Başladı

Alexandre Meinesz - Yaşam Nasıl BaşladıYaşam Nasıl Başladı

Evrimin Üç Kökeni

Alexandre Meinesz


İÇİNDEKİLER

Teşekkür
Önsöz
Giriş
BÖLÜM 1 Henri' nin Mağarası
BÖLÜM 2 Dünya'daki Yaşamın Kökeni Üzerine
BÖLÜM 3 Baba Bakteri Nedir?
BÖLÜM 4 Katil Alglerin Vampir Deniz Tavşanı
BÖLÜM 5 Vermeer ve Van Leeuwenhoek
BÖLÜM 6 Yoğunlukölçer
BÖLÜM 7 Lego Oyunu
BÖLÜM 8 Candide, Jurassic Park ve Nuh
BÖLÜM 9 Evrim İpinin Ucu
Son Söz
Notlar
İndeks

TEŞEKKÜR

Seattle' da 1998 yılında bir minibüs, diğer katılımcılarla birlikte beni Washington Eyaletinin ormanlarla kaplı tepelerinde düzenlenen bir ekoloji seminerine götürmek üzere bir otelin önünden aldı. Diğerlerinden hiçbirini tanımıyordum ve kendimi, bir Avrupalı olarak bana yabancı gelen bir konu üzerinde tartışan kıdemli iki Amerikalı araştırmacının arasında otururken bulmuştum. Üniversitedeki kariyerleri süresince ziyaret ettikleri ülkelerin, eyaletlerin ve şehirlerin sayısını karşılaştırmaktaydılar. Onları sessiz bir şekilde dinlerken, kendi seyahatlerimin bu büyük gezginlerle karşılaştırıldığı zaman çok zayıf kalan verilerini aklımdan geçirdim. Bu büyük konferans izleyicilerinin, kendileri için ulaşılması zor veya ücra olan belli ülkeler veya şehirler üzerinde yaptığı hararetli tartışma, beni daha da fazla şaşırtmıştı. Bu bilimsel gezginlerden biri, Daniel Simberloff idi. Yaptığım konuşmanın ardından Dan beni görmeye geldi ve araştırmalarımla yayımlarım hakkındaki ilgisini dikkat çekecek kadar iyi bir Fransızca ile ifade etmeye başladı. Bu, uzun ve dostça bir işbirliğinin başlangıcıydı. Daniel, insanlar tarafından taşınan yayılmacı bir alg türünün ne kadar zararlı olduğunu duyurmak için yaptığım mücadeleyi anlatan ilk kitabımı titizlikle tercüme etti. Bu çalışmamın yayıma hazırlanması, işbirliğimizin en üst düzeye çıkmasını sağlamıştır. Bu kitaba son rötuşları yapmak için pek çok kişi çalışmış, uzun hazırlık sürecinde pek çok kişi rol almıştır, fakat bu dostların hepsi, metni tercüme eden Daniel Simberloff' un kararlılığı, heyecanı ve bitip tükenmek bilmeyen yardımları olmadan bu kitabın gün yüzüne çıkamayacağını gayet iyi bilmektedir. Kendisine en derin teşekkürlerimi borçluyum. Kitabın içinde bulunan çizimlerin aslına sadık ve kılı kırk yaran bir şekilde sunulması konusunda kendisine minnettar olduğum kızım Matjorie Meinesz'in adını da zikretmek isterim. Son olarak, kendilerine ayrıca şükran borçlu olduğum, adlarını bilmediğim mükemmel eleştirmenleri seçen ve onların kavrayışları sayesinde bu çalışmayı sonuca ulaştıran, beni cesaretlendirirken cömertliğini esirgemeyen editörüme, Christie Henry'ye özellikle teşekkür ederim.

ÖNSÖZ

"Yaşam nasıl başladı? Milyonlarca tür nasıl ortaya çıktı? Türlerin evrimi nasıl oldu?" gibi sorular insanoğlunu çağlar boyu meşgul etmiş başta Aristo ve Darwin olmak üzere birçok filozof ve bilim adamı bu konular üzerine çok sayıda eserler vermiştir. Konu halen edinilen yeni bulgularla ilgi çekmeye devam etmektedir. Teoriler varsayımlar sonsuza değin var olmazlar. Edinilen yeni bilgilere göre değişirler. O nedenle hayatın hikayesi daha birçok kez yazılmaya devam edecektir.

Akdeniz ekosistemi üzerindeki ses getiren çalışmalarıyla (1999, Katil Yosun. Killer Algae. Ed. Chicago Press) tanınan fransız deniz biyoloğu Prof. Alexandre MEINESZ yukarıdaki sorulara yönelik görüşlerini, öğrencileri ile birlikte paylaşımlarını çok ilgi çekici bir anlatımla, şekillerle ve fotoğraflarla bize aktarıyor. Yazarın yaşamın başlangıcına ve evrimine yönelik çok çarpıcı yanıtları bulunmaktadır. Yaşamın üç kökeninde sırasıyla bakteriler, gerçek çekirdekli (ökaryot) hücreler ve çok hücreli organizmalar bulunmaktadır. Yazar evrimi yaşamın biçimlenmesini sağlayan 4 tip rastlantısal olağanüstü olaya bağlamaktadır. Bunlardan üçü yaratıcı (mütasyonlar, eşeyli çoğalma ve genetik çaprazlama, doğal seçilim) dördüncüsü ise (jeolojik afetler) yok edicidir.

Moleküler biyoloji ve genetikteki gelişmelere rağmen Prof. MEINESZ, yaşamın oluşumunda bir "Moleküler Çorbanın" deneysel ve gözleme bağlı kanıtı olmadığını iddia etmekte ve hatta yakın zamanda herhangi bir şekilde bulunacağından da şüphe duymaktadır. Buna karşın "Yaşam Tohumlannın" bir meteor ile ulaştığı teorisini destekleyen kanıtların bulunduğunu belirtmektedir: Mars'tan gelen bir meteoritteki (ALH84001) siyonobakteri örneğinde olduğu gibi Prof. MEINESZ, geniş ve çok sayıdaki bilimsel verilerden faydalanarak "Yaşamın Büyüklüğünün ve Görkeminin" birden çok yöne uzanan sonsuz bir evrimden kaynaklandığını belirtmektedir. Yazar evrim lokomotifini, kitabın bir bölümü içerisinde, tropikal vampir deniztavşanı ve katil yosun (Caulerpa, taxifolia) arasındaki çizimlerle açıklanan ilişki gibi bir "endosimbiyoz" sistem içerisinde bulmaktadır.

Prof. MEINESZ evrimde ve yaşamın organizasyonunda birleşmelerin rolünü vurguluyor. Gezegenimizde ilk bakterilerin ortaya çıkmasına yol açan neden başta RNA ve DNA zincirleri olmak üzere, organik moleküllerin ilişkilenmesi ve birleşmesiydi. Bitki ve hayvan soylarını ortaya çıkartan neden ise bakterilerin diğer bakterileri içine almasıyla bu canlıların hücrelerini tanımlayan kloroplastların ve mitokondrilerin oluşmasıydı. Ve son olarak çıplak gözle görülebilen çok hücreli organizmaların oluşmasına olanak sağlayan neden aynı türe ait hücrelerin birleşmesiydi.

Yazar cezbedici anlatımıyla yaşamın ihtişamının, sosyalleşme ve dayanışmaya doğru evrimsel bir eğilim ile sağlandığını vurgulamaktadır. Zira birlik yaşam gücünü doğurmuştur ve bu sayede yaşam gelişmiştir. Yazar bağlılığımız, uyumumuz ve işbirliğimiz sayesinde gelecek yıllarda ortaya çıkacak çevresel sorunları çözümlemeyebileceğimize inanmaktadır. Evrim biliminden köken alan fakat diğer disiplinler ve sanat dallarından çizimlerle canlandırılan "Yaşam Nasıl Başladı" kitabında, Antoni Van Leeuwenhoek'un Vermeer Portresi, Yaratılış ve Nuh Tufanı Hikayesi, Prof. MEINESZ'in diğer bilim insanları ile karşılaşmaları ile bakteri ve çok hücrelilerin yaşamı etkileyici bir şekilde tılsımlı bir anlatımla birleştirilmiş.

Yazar, tıpkı Vermeer'in tablosundaki Antoni Van Leeuwenhoek gibi pek çok tipte bilgiyi anlamaya çalışmaktan zevk duyduğunu belirtmektedir. Bilimin klasik görüntüsü her ne kadar Einstein'in dilini çıkarmış muzip görüntüsü ile özdeşleşmiş ise de yazarın kalbinde Antoni Van Leewenhoek'un soylu yüzlü ve gururlu duruşu yer almaktadır.

Bu deneme temel biyoloji bilgisine sahip geniş bir okuyucu kitlesi hedeflenerek yazılmıştır. Kapsadığı bilgi alanları arasında ayrıca paleontoloji, ekoloji olduğu gibi felsefe ve teoloji de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şükran CİRİK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi

Alexandre Meinesz - Yaşam Nasıl Başladı
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM