Kinsey Raporu

Alfred C. Kinsey - Kinsey Raporu


GİRİŞ

Bu yapıt, 15 yıl süreyle İndiana Üniversitesi'nin desteği ve katkısı altında çalışarak hazırladığımız «ERKEĞİN CİNSEL DAVRANIŞLARI» adlı yapıtımızın devamı ve ikinci adımını oluşturmaktadır. Her iki yapıtımızda da insanların cinsel yaşamlarında nasıl da davrandıklarını cinsel yaşam biçimlerinin şu ya da bu biçimde olmasında hangi etmenlerin rol oynadığını, cinsel davranışlarının genel yaşamlarındaki hareketlerini nasıl etkilediğini ve cinsel davranışın her biçiminin ne gibi toplumsal anlamı bulunduğunu gerçek olaylara dayanarak ortaya koymaya çalıştık.

İlk yapıtımız, 5300 erkeğin cinsel yaşamlarına ilişkin olarak saptadığımız olayların istatistiksel çözümünü kapsıyordu. Bu yapıtımızda ise 5940 kadının cinsel yaşamlarına ilişkin araştırmalar ve her birisinin cinsel davranışlarının saptanması istatiksel çözümlemelerimizin temel kaynağını oluşturmakla birlikte, başka kaynaklardan topladığımız bilgilerden de oldukça yararlandık.

15 yıldan bu yana araştırmalarımız süresince İndiana Üniversitesi, 12 yıldan beri de Ulusal Araştırma Konseyi Cinsel Sorunları Araştırma Komitesi, bizi destekledi ve çeşitli yardımlarda bulundu. Rockfeller Vakfı Tıp Birimi'nin sağladığı parasal katkıların idaresi, bu komiteye verilmişti. Araştırmalarımız, İndiana Üniversitesi Cinsellik Araştırmaları Enstitüsü'nün bir etkinliği olarak yürütülmüştür. Görüştüğümüz insanların sorularımıza verdikleri yanıtların metinlerini saklayan, kitaplık ve araştırmalarla ilgili diğer malzemeyi, hukuki kişiler ve diğer kurumların bağışlarını ve diğer gelirleri kabul eden, araştırma programını saptayan ve yürüten resmi ve hukuki makam, bu enstitüdür. Enstitünün üyeleri, klinik psikoloji, antropoloji, biyoloji, hukuk, istatistik, dil ve diğer alanlarda uzman olan kişilerdir. Bu yapıtın hazırlanmasına Enstitü üyelerinden 16 uzman katkıda bulunmuş ve her birisi yapıtın belli bir bölümünün oluşturulmasında kendi uzmanlık alanına göre çalışmıştır.

Tıp, fizyoloji, biyoloji, psikoloji, psikiatri, sosyoloji, hukuk, evlilik rehberliği, edebiyat, güzel sanatlar ve daha birçok alandaki uzmanlar da bizimle işbirliğine girmişlerdir. Bu danışman uzmanlardan bazıları bize özel malzeme sağlamışlar, birçoğu da saptadığımız olayların yorumunda bize görüş bildirmişlerdir.

İlk yapıtımızda olduğu gibi bu yapıtımızda da her şeyden önce cinsel yaşamda olup bitenlerin doğru olarak saptanması, araştırmalarımızın temel amacı ve yorumlarımızın ana kaynağı olmuştur. Cinsel yaşamda olup bitenleri saptamak, insanlarla doğrudan doğruya görüşmek; onların çocukluklarından beri ne yaptıklarını ve nasıl davrandıklarını kendilerinden dinlemekle olanaklı olabilirdi. Başka anlatımla olası olduğu kadar çok insanın yaşam öyküsünü saptamak, bunları sınıflamak ve sonuçlarını yorumlamak, çalışmalarımızın odak noktasını oluşturuyordu.

Kuşkusuz ancak belli insan gruplarının cinsel davranışlarını araştırmayı başarabildik. Elbette ortaya çıkardığımız yapıt, tüm uygarlıkların ve ırklara ait insan gruplarının cinsel davranışlarına ilişkin bir inceleme değildir. Bu yapıtta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yaşayan insanlardan ancak bir kısmının davranışları saptanmıştır. Dünyanın diğer kesimlerindeki insanlar arasında cinsel davranış biçimlerinin birçok çeşitleri bulunduğunu kuşkusuz bilmekteyiz.

Bir yandan cinsel davranışları gözleme olanaklarının sınırlı oluşu, diğer yandan da uzun yıllar sürmüş bulunan olayları saptamak gereksinimi duymamız nedeniyle, yapıtımızda öne sürdüğümüz sonuçları ortaya koyabilmek için temel kaynak olarak kendileriyle görüştüğümüz insanların yaşam öykülerine dayanmak zorunda idik. Ama bizim elde etmek istediğimiz bilgiler, çoğu kişilerin ancak en yakın arkadaşlarına anlatabilecekleri bir konuya ait idi. Bunun dışında gelenek ve göreneklerimiz, yasalarımız, yurttaşların gerçek yaşamdaki davranışlarını, yaşam öykülerini doğru olarak anlatmalarını oldukça sınırlamaktadır. Bu nedenle bu konularda doğru bilgiler verecek pek az kişi bulunmaktadır.

Fakat bize verecekleri bilginin tamamen gizli tutulacağını güvence altına almak, görüştüğümüz kişilerin davranışları hakkında görüş belirtmekten özenle kaçınmak suretiyle 16.000 kişi ile ayrıntılı olarak görüşmek ve yaşam öykülerini saptamak olanağını bulduk. Bu 16.000 kişi arasında erkek ve kadınlar, genç ve yaşlı her yaştan insanlar, çeşitli öğrenim düzeylerine, mesleklere mensup köy veya kentlerde yaşayan insanlar bulunmaktadır.

BİLİMSEL AMACIMIZ

Araştırmalarımızın ana amacı, bilimsel bilginin pek sınırlı olduğu bir alanda daha doğru ve daha fazla şeyler öğrenmektir. Mevcut bilgilerimize katılan her yeni bilginin insanın maddi evren üzerindeki egemenliğini artırmaya yaradığını bilim tarihi apaçık göstermektedir. En yararlı buluşlardan birçoğu, başlangıçta pratik açıdan hiç yararı dokunmayacakmış gibi görünen araştırmalardan doğmuştur.

Diğer yandan bir araştırıcı, eğer hem uygulanabilecek ve yararlanılabilecek konulara çözüm yolları bulmaya zorlanacak olursa, pek çok örneklerinde görüldüğü gibi, o araştırıcı elindeki sorunun temel öğelerini keşfetmeye dahi zaman ve olanak bulamayacak derecede dar bir görüşle çalışıyor demektir. Örneğin yakın zamanlara dek cinsel yaşamda normal ile anormalin sınırları hakkındaki yanlış bilgilere dayanarak, cinsel sapıklığa düşkün kimseler hakkında gerçekçi olmayan ve toplumu bu gibi kişilerin kötülüklerinden koruyacak niteliğe sahip olmayan yasalar çıkarılmıştır. İnsanların cinsel davranışlarının memeli hayvanlar alemindeki kaynakları, cinsel coşkunun anatomi ve fizyolojisi, başka toplumlardaki cinsel davranışlar, çocuk ve gençlerin davranış biçimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkça, ne tıbbi, ne de cinsiyetle ilgili yasalar çıkarmak olanaklıdır. Yasa koyucu ve kamuoyu, bu sorunların: köklerini bulmamıza yeterli zaman ve olanak vermedikleri sürece, en doğru çözüm yollarını bulmamız olanaksızdır.

Alfred C. Kinsey - Kinsey Raporu


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM