ERKEK DOĞRAMA CEMİYETİ MANİFESTOSU

Valerie Solanas - SCUM (Erkek Doğrama Cemiyeti) Manifesto


"BÜYÜK SANAT" VE "KÜLTÜR"

Eril "sanatçı", yaşamıyor olmasının, yani dişi olmamasının yarattığı ikilemi pek suni bir dünya kurarak çözmeye çalışır, bu dünyada erkek kahramanlaştırılmıştır yani dişi özellikler gösterir; dişi ise pek sınırlı, tatsız, yan rollere, yani eril olmaya indirgenmiştir.

Eril "sanatsal" amaç, iletişim kurmak olmayıp (erilin içinde hiçbir şey olmadığından söyleyecek bir şeyi de yoktur) hayvansılığını saklamak olduğundan sembolizm ve belirsizliğe ("derin mevzu") sığınır. İnsanların çoğunluğu, özellikle de "eğitimli" olanlar, kendi değerlendirmelerine güven duymayıp otorite karşısında alçakgönüllü ve saygılıdır (yetişkinlerin dilinde "Babam en iyisini bilir", "Eleştirmen en iyisini bilir", "Yazan en iyisini bilir", "Doktora yapmış olan en iyisini bilir"e tercüme edilir). Bunlar, kolaylıkla belirsizliğin, mızmızlığın, anlaşılmazlığın, yönsüzlüğün, muğlaklığın ve sıkıcı olmanın derinlik ve parlaklığın işaretleri olduğuna inandırılırlar.

"Büyük Sanat"'erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu, erkeklerin kadın olduğunu kanıtlar, antifeministlerin durup durup hatırlatmaya bayıldıkları gibi "Büyük Sanat" etiketini hak eden her şey erkekler tarafından yaratılmıştır. "Büyük Sanat"ın büyük olduğunu, eril otoriteler bize böyle olduğunu söyledikleri için biliriz ve aksini iddia edemeyiz çünkü ancak bizimkinden çok daha üstün ve keskin hassasiyetleri olanlar büyüklüğü algılayıp takdir edebilirler, onların üstün hassasiyetlerinin ispata, takdir ettikleri döküntüyü takdir etmiş olmalarıdır.

Takdir etme, "münevver"in başlıca meşgalesidir, edilgen, kifayetsiz, hayal gücü ve zekâ yoksunu olduğundan bununla idare etmek zorundadır; kendi meşgalesini yaratmaktan, kendisine küçük bir dünya yaratmaktan, çevresini en ufak bir biçimde etkilemekten acizdir çünkü; o yüzden kendisine ne verilse kabul etmek zorundadır, yaratmaktan ya da bağlanmaktan aciz olduğu için seyreder. "Kültür"ü özümsemek, haz vermeyen bir dünyada çaresizce ve korku içinde haz almaya çalışmaktır, steril, akılsız bir varoluşun dehşetinden kaçmaya çalışmak. "Kültür", kifayetsizlerin egosuna bir parmak bal, edilgen seyirlerini makulleştirecek bir araç sağlar; "ince" işleri takdir edebildikleri için gururlanırlar, gübreye bakıp mücevher sandıkları için (beğendikleri için beğenilmek isterler). Herhangi bir şeyi değiştirmeye güçlerinin yeteceğine inançları olmadığı için statükoya yaslanırlar. Gübrede güzellik görmek zorundadırlar çünkü görebildikleri kadarıyla, ellerine gübreden fazlası geçmeyecektir.

"Sanat" ve "Kültür"ün yüceltilmesi, birçok kadını daha önemli ve verimli faaliyetlerden ve etkin kabiliyetler geliştirmekten uzaklaştırıp, sıkıcı, edilgen faaliyetlere yöneltmenin yanı sıra sağduyumuzu, şu ya da bu gübrenin derin güzelliği üzerine sonu gelmez, övüngen hesaplamalarla sürekli işgal eder. Bu, "sanatçı"nın üstün duygular, algılar, içgörüler, değerlendirmeler sahibi birisi olarak kurgulanmasına yol açar, o yüzden güvensiz kadınların kendi duyguları, algıları, içgörü ve değerlendirmelerine olan inançlarını ayaklar altına alır.

Çok sınırlı duyguya sahip olan ve buna bağlı olarak algıları, içgörüleri ve değerlendirmeleri de sınırlı olan eril, "sanatçı"nın kendisine rehberlik etmesine ve hayatın ne olduğunu anlatmasına ihtiyaç duyar. Ama tamamen cinsel olan eril "sanatçı", kendi fiziksel duyumsamaları dışında herhangi bir şeyle bağlantı kuramadığı ve eril hayatın manasızlığı ve saçmalığı dışında herhangi bir görüye sahip olmadığı için sanatçı da olamaz. Kendisi hayatın acizi olan birisi bize hayatın ne olduğunu nasıl anlatabilir ki? "Eril sanatçı" kendi içinde kavramsal bir çelişki taşır. Yozlaşmış olan, sadece yozlaşmış "sanat" üretebilir. Gerçek sanatçı, kendine güvenen, sağlıklı dişidir ve dişi bir toplumda tek Sanat, tek Kültür birbirlerine ve evrendeki başka her şeye haz veren cesur, korkusuz dişiler tarafından oluşturulacaktır.

Valerie Solanas - SCUM (Erkek Doğrama Cemiyeti) ManifestoShare this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM