LUCY’NİN MİRASI

Alison Jolly - Lucy’nin Mirası


DARWİN’İN "TABİ OLDUĞUMUZ YASALAR"I

Varlığın Sürdürülmesi, Büyüme ve Üreme

Yaşamın en temel özelliği, aktif olarak varlığın sürdürülmesidir. Canlılar hayatta kalabilmek için çalışırlar; beslenir, kendilerini onarır ve büyürler. Ama bir kaza, bir avcı ya da hastalık canlıyı yok edince her şey biter: Canlının kendi soyundan gelen birileri yoksa gen bilgisi kaybolur; kimseyi etkilemediyse fikirleri yok olur. Canlı kalmak için uğraşmak yalnızca kısıtlı bir süre devam eder. Kişinin geride kalan kopyalarını bırakması böylesine bir tümden yok oluşa karşı koyar. Öyleyse yaşamın ikinci temel özelliği üremektir. Tanımı icabı, yaşam, kendilerini kopyalayabilen ilk kimyasal moleküller balçıkta yoğunlaştığında başlamıştır.

Canlıların büyüme ve üreme potansiyeline sahip olmaları gerçeği, yeryüzünün kendisinin canlı bir organizma olduğuna dair Gaia hipotezini yanlışlar. Yeryüzünün bazı bakımlardan, kendini düzenleyen bir sistemi son derece andırdığı doğrudur. James Lovelock bu fikri 1979'da ortaya atmış, suyosunlarının, bulut oluşumunu destekleyen ve kısmen yeryüzünün sıcaklığını düzenleyen dimetil sülfat gazı ürettiğini göstermiştir. Çoğu Darwinci, bunun evrimi destekleyen bir görüş olamayacağını düşünmüştü: Suyosunu genlerinin bundan ne çıkarı olabilir ki? Oysa suyosunu salkımları devasa klonlar oluşturduğunda, bulut oluşumunu desteklemeleri genlerinin ortalığa yayılmasına yardımcı olur; böylelikle de hava durumunu etkilemenin üreme açısından avantajı ortaya çıkar. Belki de suyosununun kendi çıkarını kollaması, geri kalan hepimizin hayatta kalmasını sağlayacak biçimde sıcaklığı ve iklimi dengelemektedir.

Yine de bildiğimiz kadarıyla yalnızca bir yeryüzü vardır ve bu yeryüzü ne büyümekte ne de üremektedir. Yeryüzünü oluşturan parçalar şüphe çekecek kadar iyi düzenlenmiş olsa da, biyosferin kendisi ölçeğinde karmaşık, doğal organizasyon mekanizması üreten bir mekanizma henüz bilmiyoruz. Belki de koordinasyon, kuram arayışındaki gözlemler anlamına gelmektedir; tıpkı kıtasal sürüklenme verileri gibi: Bunlara da, deniz tabanı yayılımı ve tabaka tektoniği mekanizması kavranana dek inanılmamıştı. Belki de yeryüzünün bir organizma olarak görülmesi fikri de tutarlı değildir. Öte yandan, en basit amip ya da bakteri yaşamın temel özelliklerini - varlığını sürdürme, büyüme ve üreme - taşır.

Alison Jolly - Lucy’nin Mirası
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM