MEDENİ BİLGİLER

Mustafa Kemal Atatürk - Medeni Bilgiler


Egemenlik

Mademki, devlet bir iradeye, bir egemenliğe sahiptir, onu ifade ve yerine getirmesi için birtakım araçlara ihtiyaç duyar. Bu araçların sahibi olan devlet örgütünde millet meclisi ve hükümet örgütü esastır.

Çağımızda, temeli bu olan örgütün dayandığı gelenek haline gelmiş, birtakım temel ilkeler vardır.

a. Demokrasi İlkesi, Halkçılık; Bu ilkeye göre, irade ve egemenlik, milletin tamamına aittir ve ait olmalıdır. Demokrasi ilkesi, ulusal egemenlik şekline yenilik kazandırmıştır.

b. Temsili Hükümet İlkesi: Bu ilke, milli egemenliğin uygulanması ve gerçekleşmesini düzenler.

c. Devletin temel örgütünü tespit eden yasanın, diğer yasalara üstünlüğü ilkesi: Bu ilke, çağdaş örgüt temelinde, yasal hale gelmenin ve adli istikrarın meydana gelme sebebidir.

Bu saydığımız ilkeler (a, b, c) demokrasi ilkesinin binası gibi görülür. Gerçekte demokrasi ilkesi, pratik değerini ancak bu saydığımız ilkeler sayesinde kazanır.

Devletin Egemenliği ve Devlette Egemenlik

Devlette egemenliğin varlığı iki temel imsele meydana getirir.

1. Egemenlik neden oluşmaktadır? Egemenlikte ne vardır? Sınırları nedir? Egemenliğe dayalı hangi işler hukuken yapılabilir?

Bu, devletin egemenliği meselesidir. Bu meselede devlet içerideki dayanağından, milletten ayrı olarak soyut tasavvur edilmekte ve böylece siyasi kuvvetinin tabiat ve sınırları tayin ve tespit edilmek istenmektedir.

Devletin siyasi kuvveti, sinesinde var olan bireylerin ve toplulukların, varlığı dolayısıyla sınırlanmıştır, ne derece sınırlandırılmıştır? Bunu, kamu hukuku belirler.

Devletin diğer devletlerin ve kendi örgütüne dahil olmayan diğer şahısların, varlığı dolayısıyla egemenliğinin derecesini de devletler hukuku gösterir. Bu nedenle, devletin egemenliği meselesi, tam anlamıyla, bir temel hukuk meselesi değildir.

2. Egemenlik meselesinin ortaya koyduğu ikinci temel mesele, devlette, devlet içinde egemenlik meselesidir. Bu doğrudan doğruya temel hukukla ilgilidir.

Kamu hukukunun ve devletler hukukunun sınırlarını belirleyen egemenlik, kime aittir?

Şunu söylemek gereklidir ki; devlet, bir hukuksal kavramdır. Gerçekte idare edenler egemenliği kullanırlar. O halde, devlette idare edenler kimler olmalıdır? Siyasi kuvvetin yasal olabilmesi için, devletin, soyut egemenliği, gerçekte kime verilmelidir? İşte bu sorulara cevap veren, demokrasi ilkesidir.

Mustafa Kemal Atatürk - Medeni Bilgiler


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM