ŞERİATÇIYLA MÜCADELE EL KİTABI

İlhan Arsel - Şeriatçıyla Mücadele El Kitabı


"Dinde Zorlama Olmaz" Kandırması

İslamcılar "İslamda ikrah (zorlama) yoktur" derler; "İslam her şeyi ikna yolu ile yapar" derler. "İslam, hiç kimseyi bir dine zorlamadığı gibi, dinden çıkmaya da zorlamaz" derler. "İslami terk edip din değiştirenlerin cezaları bu dünyada değil fakat ölüm sonrasında Tanrı tarafından verilecektir!" derler. Bu söylediklerini kanıtlamak üzere Kur'an ve hadis kaynaklarından örnek verirler. Bu örneklerin başında Bakara Suresinin şu ayeti bulunmakta: "Dinde ikrâh (zorlama) yok..." (Bkz. Bakara Suresi, ayet 256.) Buna destek olmak üzere şu tür ayetleri örnek gösterirler:

"Eğer yüz çevirirlerse, biz seni onlar üstüne bekçi göndermedik. Sana düşen, açık ve net bir biçimde bildirmektir." (Şûrâ Suresi, ayet 48)

"Eğer rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların tümü mutlaka iman ederlerdi. Hal böyle iken sen insanları mümin olsunlar diye ikraha mı maruz bırakacaksın?" (Yunus Suresi, ayet 99)

"...Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı olarak kalırlar..." (Bakara Suresi, ayet 217.)

Ne var ki bütün bu iddialar, yine kandırmadan başka bir şey değildir. Bunun böyle olduğunu göstermek için yapılacak ilk iş, İslamcıları kendi kaynaklarıyla yüz yüze getirmek ve sonra şöylece sorguya çekmektir:

Eğer İslamda zorlama yoksa, müşriklerin Müslüman olmaya zorlanmalarını, olmadıkları takdirde öldürülmelerini emreden buyruklara ne demeli? Örneğin Tevbe Suresi'nin 5. ayeti aynen şöyle: "Haram aylar çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse (yani Müslüman olurlarsa) artık yollarını serbest bırakın..." (Tevbe Suresi, ayet 5). Ve bu tür ayetlere dayalı olarak değil midir ki Muhammed, Arap müşriklerini, ölüm tehdidiyle İslam olmaya zorlamış, olmayanları kılıçtan geçirmiştir. Her ne inançta olursa olsun, bir kimseyi zorla, hem de kılıç yoluyla Müslüman yapmak "zorlama" sayılmaz mı? Böyle bir örnek ortadayken "İslamda zorlama yoktur" demek, yalan ve kandırma olmaz mı?

Eğer İslamda zorlama yoksa, İslamdan çıkan ya da din değiştirenlere karşı Muhammed'in, "... Her kim dinini (ki Müslümanlıktır) değiştirirse onu hemen öldürünüz" ya da "Dinini değiştiren ve cemaatten (İslam cemaatinden) ayrılan kimsenin (kanının dökülmesi caizdir)" şeklindeki buyruklarına ve bu buyrukların 1400 yıl boyunca uygulanmasına ne demeli? Eğer İslamda zorlama yoksa, Muhammed'in, Medine dönemindeki yaşamının son 10/13 yıllık zamanında, bir yandan müşrik Arapları, diğer yandan Yahudileri (ve Hıristiyanlan) Müslüman yapmak üzere giriştiği 45 çete saldırısına ve 29 savaşa ne demeli?

Eğer İslamda zorlama yok ise, Yahudileri ve Hıristiyanları Müslüman olmaya çağıran ve olmadıkları takdirde "kendi elleriyle ve küçülerek cizye" vermeye zorlayan ve bu cizyeyi "Müslüman olmamalarının cezası" olarak kabul eden ve ayrıca da Müslüman olmamaları ve cizye vermemeleri halinde öldürülmelerini öngören buyruklara (örneğin Tevbe Suresi, ayet 29) ne demeli?

Eğer İslamda zorlama yoksa, Müslüman kişileri Yahudilerle ve Hıristiyanlarla dost olmamaya zorlayan Kur'an buyruklarına (örneğin Mâide Suresi, ayet 51) ne demeli?

Eğer İslam dini zorlama dini değilse, yeryüzü İslam olana kadar Müslümanları savaşmaya zorlayan buyruklara ne demeli? Örneğin Bakara Suresi'nin 191. ayeti şöyle: "Fitne (kâfirlik) kalmayıp, yalnız Allah'ın dini (İslamiyet) ortada kalana kadar onlarla (kâfirlerle) savaşın. Eğer vazgeçerlerse (kâfirlikten vazgeçip İslam olurlarsa) sataşmayın..

Eğer İslamda zorlama yoksa, Muhammed'in nice buyruklarından biri olan şu sözlere ne demeli: "İnsanlar 'Lailahe illallah' deyinceye kadar onlarla cihada memur oldum; şimdi her kim: Allah'tan başka ilah yoktur derse canını ve malını benden korumuş olur."

Eğer İslamda zorlama yoksa, insanları daha 13 yaşından itibaren namaz kılmaya zorlamak üzere Muhammed'in, "(Çocuk 13 yaşına geldiğinde) namaz kılması için dövülür" şeklindeki buyruklarına ne demeli?

Bütün bu saydıklarımız ve daha sayabileceğimiz örnekler İslamın zorlama dini olduğunu göstermez mi?

İlhan Arsel - Şeriatçıyla Mücadele El Kitabı


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM