Tarihi Değiştiren Başarısızlıklar

Donald S. Besore - Tarihi Değiştiren Başarısızlıklar


SON SÖZ

Bu kitap karakter üzerineydi. Karakter nedir? İnsanlar yüzyıllardır bu sözcüğü tanımlamaya çalışıyorlar. Webster sözlüğünde karakter "Ayırt edici özellik ya da işaret... Bireyi diğerlerinden ayıran ve oluşturan nitelik veya özelliklerden biri,... genlerin verdiği özellik,... ahlaki mükemmellik ve kuvvet" olarak tanımlanmış.

Will ve Ariel Durant, anıtsal eserlerinden biri olan The Story of Civilization (Uygarlığın Hikayesi) adlı kitaplarının önsözünde karakterin unsurlarını incelemişlerdir. Bir bölümünü aktaracak olursak: "İnsanın içgüdüleri bir süre sonra alışkanlıkları oluşturur, buna da duygular eşlik eder. Bunların bütünü de insanın doğasını oluşturur... "Büyük insan", "kahraman" denilen Tanrıya pek benzemez.

Kendi zamanı ve mekanının ötesine çıkar, olayların ürünü ve sembolü olduğu kadar aynı zamanda failidir de... Ne kadar zeki ve iyi bilgilendirilmiş olursa olsun hiç kimse hayatı süresince toplumunun geleneklerini ve kurumlarını tam anlamıyla ve doğru bir şekilde yargılayacak ve ortadan kaldıracak noktaya gelemez... Böylece değişime direnen muhafazakar da bu değişimi zorlayan radikal de aynı derecede değerlidir."

Bu satırların yazarının Hitler ya da Stalin'e bir sempatisinin olmadığı aşikardır.

Bu iki şahsiyetin başarısızlıklarından dolayı mesleklerini değiştirmeleri hiç şüphesiz 20. yüzyılda yaşayan herkesin hayatını derinden etkilemiştir. Ancak yine de hayatlarında çok kısa bir süre için karakterli davrandıklarını söyleyebiliriz; Hitler Viyana'da battığı çukurdan kendini kurtardığında ve Stalin de kişisel hakkı olduğu şeylerden vazgeçmediğinde.

De Gaulle ise hem Fransa'nın 1940 yılındaki yenilgisini kabul etmeyerek hem de Fransa'yı 1958 yılında Cezayir'de düştüğü zor durumdan kurtararak karakterini ispat etmiştir.

Grant, bütün ekibi yolsuzluğa bulaşmışken karakterine dört elle sarılmıştı. Kanserden ölmeden önce yazdığı anılarına ruhsal olarak tutunmuştu.

Clemenceau insanların fiziki acılarını dindirecek bir doktor olacakken, bağımsızlık ve özgürlüğün kurallarını savunarak karakterini ortaya koymuştur.

Amerika'daki Büyük Kriz sırasında FDR kendim kuvvetten düşüren hastalıkla mücadele ederken halkını cesaretlendirerek karakterin tanımına yeni bir boyut eklemiştir.

Bir ulusun ciddi bir sarsıntı yaşadığı bir dönemde. Lyndon Johnson korkulan bastırmış ve devletin yönetimine sahip çıkarak başkanlık makamına duyulan güvenin devamlılığını sağlamıştır.

Henry Ford, "Bir yazar için kitapların anlamı neyse, bir teknisyen için de makineler o anlama gelir. Fikirlerini onlardan alır ve eğer zeka sahibiyse bu fikirleri uygulamaya geçirir" demiştir. Kitleler için en güvenilir ve ucuz arabayı üreterek karakterini ispat etmiştir.


John Sirica başarılı bir boksör olacakken akıllıca davranıp başka bir mesleği seçmiştir. Bir boksörün hayatı deneyimlerle doludur. Ringe her çıkışında sakatlanma ve hatta ölüm tehlikesiyle burun buruna gelir. En iyi sporcuların bile başına böyle şeyler gelebilir. 1930'larda, yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle birçok boksör bu sporla yaşamlarını kazanmaya çalışıyordu. John Sirica daha sonraki yaşamında bu sporun birçok iyi özelliklerini karakterine uyarlamasını bilmiştir.

İç Savaş öncesinde köleliğin kaldırılması gerektiğini savunanlar. - Tom Amca'nın Kulübesi adlı romanın da etkisiyle New England'da ayaklanmışlardı. Bu kitap basıldığı ilk yıl 300 bin adet satmıştı. Daha sonra da kitabı, Amerika'nın tarihinde görülmemiş oranda izlenen oyunu takip etmişti. Oliver Wendell Holmes da kendini bu davaya kaptırmıştı. Mecburi askerlik yapmıyordu, gönüllü olarak orduya katılmıştı.

Böyle bir ortamda genç Holmes'in askerlik mesleğini seçmiş olması yadırganacak bir durum değildi. Daha sonraları Anayasa Mahkemesi'ndeki görevinde "Büyük Tartışmacı" olarak tanınacaktı. Olumsuzu nasıl ispat edersiniz? Will Durant'ın sözlerini hatarlayacak olursak, "Böylece değişime direnen muhafazakar da bunu zorlayan radikal de aynı derecede değerlidir."

Holmes, "Birbirinden farklı ve uyumsuz iki dünya yaratmak isteyen insanlar arasında güç kullanımından başka çare göremiyorum. Her toplumun ölülerinin üzerine kurulduğunu düşünüyorum" demiştir. Holmes'in yargıçlık mesleğinde gösterdiği karakter hepimize ders olmalıdır.

James McNeill Whistler ise bütün "büyük" adamların asker, siyasetçi ya da bilim adamı olmasına gerek olmadığının bir örneğidir. Sanat, hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Whistler'ın sanatı dışındaki hayatı karakterinin unsurlarını yansıtmaz. Whistler karakterini ressam olarak yarattıklarıyla ortaya koymuştur.

Mükemmellik seviyesinde işine kendini adamıştır. Amacında yılmamış ve bizler de onun bu eserlerinden büyük yararlar sağlamışızdır.

Bazen tarih rastlantının ince ipi üzerinde cambazlık yapar: Eğer midesinde bir sorun olsaydı ya da basur olsaydı Napoleon, Waterloo Savaşı'nı kaybedebilirdi.

Rus Çarı'nın oğlu II. Nicholas'ın ölümcül bir hastalık olan hemofiliye yakalanmış olması anne ve babasını perişan etmiştir.

Benjamin Disraeli'nin babası bağlı olduğu sinagogla tartışmış ve oğlunu bir Hıristiyan olarak yetiştirmiştir. Böylece oğlu İngiltere'nin en değerli başbakanlarından biri olabilmiştir. Harry Truman da 1944 yılında politikanın bir rastlantısı olarak başkan yardımcılığına aday gösterilmiştir. Siyasi kariyeri süresince rüşvet ve yolsuzluktan uzak kalması ve 1948 yılında "kaybedilmiş" bir seçimi kazanması karakterini tarihin gözleri önüne sermiştir.

Eğer Dwight Eisenhower kötü hava şartları dolayısıyla Fransa çıkartmasını erteleseydi hayatı çok farklı bir yönde ilerleyebilirdi. Denizci olmak üzere Annapolis'e girmek için yaşının tutmaması da tarihin bir başka oyunu olsa gerek.

Sir Winston Churchill'in yılmaz kişiliği bütün siyasetçilerin örnek aldığı bir karakter olmaya devam etmektedir.

Bütün bu adamların yaşamlarından ve karakterlerinden öğrenilecek çok şey var.

En başta da başarısızlıklar, yenilgiler karşısında yılmamak, belirlenen hedefler doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümek azmi ve gücü... Bunlara sahip olan hayatta başarmak için gereken donanıma sahip olmuş demektir...

Donald S. Besore - Tarihi Değiştiren Başarısızlıklar
Kitap burada sona ermiştir, isterseniz e-kitap olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz......ATLAS GRUP KÜLTÜR HİZMETİDİRShare this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM