ANADOLU MEDENİYETLERİ

Tolga Uslubaş & Sezgin Dağ - Dünya Tarihi Ansiklopedisi


ANADOLU MEDENİYETLERİ

Anadolu'da tarih boyunca kurulan medeniyetler. Anadolu isminin ortaya çıkışı konusunda iki rivayet vardır. Birincisi; Romalıların buralara hakim oldukları devirde Kızılırmak ile Ege Denizi arasındaki bölgeye "Thema Anatolica" (Doğu Bölgesi) ismini vermişlerdir. Zamanla Thema Anadolica isminin yerine sadece Anatolica kullanılmış ve batı literatürüne bu şekilde geçmiştir. Müslüman Türklerin buraya yerleşmeleri ile bu kelime değişerek Anadolu şeklini almıştır.

Anadolu, kuzeyden ve güneyden iki büyük denizle çevrilmiş ve bu sınırlar güneyde Toroslar, kuzeyde dağ silsileleri tarafından belirtilmiş olduğundan ve bütün bu oluşum doğu batı ulaşımını kolaylaştırırken, kuzey güney ulaşımını güçleştirdiğinden; her çağda, ön Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak kabul edilmiştir. Ama Anadolu'nun, bu doğal coğrafya durumuna bakarak, yalnız bir köprü, ya da bir geçit olduğunu kabullenmek doğru değildir. Coğrafya bakımından bir bütün olan Anadolu'da, en eski çağlardan beri, birçok kavim yerleşti ve bunlar kendilerine özgü gelişmeler göstererek önemli kültürler meydana getirdiler. İşte Anadolu'da en eski çağlarda meydana geldiği bilinen bu kültür geleneği, ülkeye daha sonra gelen bütün kavimleri etkisi altında bıraktı ve kendi boyundaki kültür gelişmesinin, kavimler göçlerinden mümkün olduğu kadar az etkilenmesini sağladı.

Anadolu'da insanların toplu olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte, devletler kurulmaya başlamış ve farklı medeniyetler birbiri ardına ortaya çıkmıştır. Asırlarca devam eden bu devletler zinciri, Anadolu'nun yeryüzünün medeniyet beşiği olmasına sebep olmuştur.

Tolga Uslubaş & Sezgin Dağ - Dünya Tarihi Ansiklopedisi
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM