Bilim Adamları

Struan Reid & Patricia Fara - Bilim Adamları


İÇİNDEKİLER

Giriş
İlk bilimsel düşünceler
Eski Yunan'da bilim
Eski dünyada tıp
İslam dünyasında bilim
Ortaçağ Avrupası’nda bilim
Dünya ve Güneş
İnsan vücudunun keşfi
Rönesans süresince bilim
Bilim kurumları
Deneyin yükselişi
Doğadaki varlıkların sınıflandırılması
Dünya'nın yaşı
Evrim
Modern kimyanın gelişimi
Elektrikle ilgili araştırmalar
Hastalıklarla savaş
Dalgalar ve ışınım
Yaşam bilimi
Atomun iç yapısı
Evrenin başlangıcı
Bilim dünyasında kadınlar
Bilim tarihinde dönüm noktalan
Dizin


GİRİŞ

Bu kitabın konusunu, dünyanın en büyük bilim adamlarından bazılarının yaşamları ve eserleri oluşturuyor. Kitap, gökle ilgili en eski gözlemlerden çağdaş evren kuramlarına dek uzanıyor. Kapsamlı bir bilim tarihi değil, ama çağlar boyu insanların yaşamları üzerinde son derece etkili olmuş atılımları ve buluşları ayrıntılı olarak anlatıyor.

Bilim adamı kimdir?

Bilim adamları, dünya ve onun işleyişi hakkında bilgi toplayan insanlardır. Bunu yapmak için sorular sorar, ardından gözlem ve deneyi kullanarak, bu soruları yanıtlamaya çalışırlar. Bugün birçok farklı dalda çalışan bilim adamı vardır, ama 200 yıl öncesine kadar insanlar bilim dalları arasında bir ayırım yapmıyordu. Aslında , 'bilim adamı' sözü de 1830'dan önce kullanılmıyordu.

Bilim nasıl başladı?

Bilim, yaşamı sürdürme ihtiyacının ortaya çıkardığı bir bilgi arayışı olarak başladı. Örneğin, ilk avcılar avladıkları hayvanların alışkanlıklarını ve türlerini incelediler. Bitkilerle otların yiyecek ve ilaç olarak yararlarını keşfettiler. Maden ve mineral gibi doğal maddelerden nasıl yararlanabileceklerini bulmaya çalıştılar. İnsanlar, ellerindeki bu malzemelerle deneyler yaparak yaşamlarının niteliğini artıracak yollar geliştirdiler.

Bugün sıradan saydığımız birçok şey için, rahat bir yaşam, sağlık, eğlence için bilime ihtiyacımız var. Bu kitap, bu bilimsel gelişmeleri olanaklı kılan insanların birçoğunu konu ediniyor.

Sınırların genişlemesi

Bilginin sınırları hep genişler; bir çağın doğruları çoğu zaman sonraki çağın insanları tarafından sorgulanır. Bugün bilim adamları, kuramlarının gelecekte değişikliğe uğrayabileceğini genellikle kabul ederler. Yeni icatlar ve yeni buluşlar, dünyaya bakış açımızı da etkiler. Örneğin, birçok 15. yüzyıl Avrupalısı göğün, Dünya'nın çevresindeki yıldızlarla gezegenleri taşıyan kristal kürelerden meydana geldiğine inanıyordu. Fakat teleskopun icadının olanaklı kıldığı buluşlar, insanları bu fikri bir tarafa bırakmaya itti. Evreni, önceleri düşündüklerinden daha geniş olarak tasarlamaya başladılar. Bu da insanların, evrendeki yerleriyle ilgili fikirlerini değiştirdi.

Tarihsel Sıralama

Tarihsel bir sıra izlenmiş olan bu kitap, en eski bilimsel düşüncelerle ve eski dünyada kullanılan tıp sanatlarıyla başlıyor. Ardından Ortaçağ Arap düşünürleri ve bu düşünürlerin, klasik bilgilerin korunup geliştirilmesinde ve Rönesans Avrupasına aktarılmasında oynadıkları önemli rol gözden geçiriliyor. Bu noktadan sonra kitap, bilimin, bugün bildiğimiz dallara adım adım ayrılışı yönündeki gelişimini gözler önüne seriyor. Bilimle din arasındaki değişen ilişkiler, ilk başlarda birçok bilim adamının karşı karşıya kaldığı güçlükler irdeleniyor. Kitapta, bilim kurumlarıyla ve bilim kadınlarının çok önemli, ama küçümsenen rolleriyle ilgili sayfalar da bulunuyor. 46. ve 47. sayfalarda ise kitapta anlatılan başlıca olaylar özetleniyor.

Tarihler

İsa'nın doğumundan önceye rastlayan tarihler M.Ö., İsa'nın doğumundan biraz sonraya rastlayan tarihler ise, M.S. harfleriyle gösterildi. Kimi tarihlerin başında 'c' kısaltması göreceksiniz. Bu, "dolaylarında, yaklaşık" anlamına gelen Latince circa sözcüğünü temsil eden bir kısaltmadır. Tarihçiler onu, bir olayın tam olarak ne zaman meydana geldiğini bilmediklerinde kullanırlar.

Struan Reid & Patricia Fara - Bilim Adamları

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM