Cinsel İlişkiler Tarihi

Andre Morali Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi


İKİNCİ BÖLÜM

ORTAÇAĞ VE RÖNESANS

1. Hıristiyan kavrayışları

Hıristiyanlık düşünceleri Roma'ya vardığında şehir Neron'un yönetimi altında, en kötü çalkantılar içindeydi. İnsanı el etek çekmeye, yoksulluğa, iffete çağıran bu düşünceler Romalının sağduyusuna ters düştü; Romalı, ebediyeti düşünürken bile dünyevi, maddi, manevi nimetlerden alabildiğine yararlanmayı düşünmekten öteye geçemezdi. Romalı Hıristiyan öğretisi karşısında büyük bir şaşkınlık duydu ve Hıristiyanlığı benimseyenleri büyük bir içtenlikle İnsanlığın düşmanları olarak nitelendirdi. Hıristiyanlık, Romalılar için, Roma'nın büyüklüğünü sağlamış olan geleneksel değerlerin ortadan kaldırılmasıydı.

Geçim ve yaşam tarzına bağlı olan bunalıma, evlilik kurumunun dağılmazlığı ve boşanmanın kesin olarak yasaklanması tezinin yol açtığı cinsel bunalım da ekleniyordu. Aziz Matta bir kocanın doğru yoldan çıkan karısını boşayabileceğini yazmıştı, ama Markos, Paulus ve Luka evliliğin kısırlık sözkonusu olduğunda bile bozulamayacağı görüşündeydiler. Aziz Paulus'la bir adım daha atıldı: cinsel perhiz başladı. İsa, evlilik dışı cinsel ilişkiler konusunda bir şey söylememişti. Yahudi kızların bakireliğini şart koşuyor, ama daha önce sözünü ettiğimiz gibi fuhşu bir ölçüde hoşgördüğüne göre, erkeklerde aynı şeyi aramıyordu.

Yeni kuralda delikanlı ne bakirelere, ne evli kadınlara, ne fahişelere yakınlaşamayacağına göre, çilecilik yolunu seçmek zorundaydı (mastürbasyon yaparak ya da yapmayarak). Böylece çilecilik - dünya nimetlerinden el çekme ve düşmanı bile olsa hemcinsini sevme zorunluğuyla birlikte - pasif direnişi sağlamaya ve zorbalığa cesareti kazandırmaya yönelik manevi yapıya katıldı.

Çok daha sonraları, Hıristiyanlığı benimseyenlerin sayısı artınca ve Hıristiyan dini uygulama alanında örgütlenince, İsa'dan gelen arı-ruh'la Şeytan'dan gelen kirli-beden arasında, içerdiği bütün bedensel-ruhsal ayrılıklarla birlikte, bir İran buluşu olan İblis kavramına başvuruldu. İlk günah, artık, gelenekte olduğu gibi, bilme ve Tanrı'yla yarışma günahı değil, ama doğrudan doğruya bedensel eylemin günahıdır. Yaşamı sürdürme işi, bu günaha bağlı olarak, kalıtsal
(hereditaire) ve iletilebilir bir günahı içerir. Cinsel yasaklamanın ve metafizik korkuyu bedensel isteğe bağlamanın başlangıcı budur.

Hıristiyan öğretisinin adım adım yayılmasının sonucu, her şeyden önce, aile bağlarının, kadının toplumsal yerinin sağlanması oldu; kadın bu yüzden Hıristiyanlığın ateşli bir savunucusu kesildi. Ama, öte yandan çocuksuz birleşmelerin artması, girişim ve ticaret anlayışının azalması yoksulluğun korkunçlaşmasına, Batı Roma İmparatorluğunun çöküşünün hızlanmasına yardımcı oldu.

Andre Morali Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM