DİN VE CİNSELLİK

Turan Dursun - Din ve Cinsellik


Lut Peygamber ve İki Kızı

Tevrat'ta yazılı olduğuna göre, Lut Peygamber'in iki kızı, babalarına şarap içirerek onu sarhoş etmişler, onunla cinsel ilişki kurmuşlar ve ondan, yani babaları Lut'tan gebe kalmışlardır. Tevrat' ta bu şöyle anlatılır:

"Ve Lut Tsoar ’dan çıkıp dağda oturdu ve iki kızı onunla birlikteydi. Çünkü Tsoar'da oturmaktan korktu ve o ve iki kızı bir mağarada oturdular. Ve büyük kızı küçüğüne dedi: Babamız kocamıştır ve bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için ülkede erkek yoktur. Gel, babamıza şarap içirelim ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için onunla yatarız. Ve o gece babalarına şarap içirdiler ve büyük kız girip babasıyla yattı ve (Lut) onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Ve vaki oldu ki, ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi: İşte dün gece babamla yattım. Bu gece de ona şarap içirelim ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için gir, onunla yat. Ve o gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız kalkıp onunla yattı ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. Lut'un iki kızı böylece babalarından gebe kaldılar. Ve büyük kız bir oğul doğurdu ve onun adını Moab çağırdı, o bugüne kadar Moablıların atasıdır. Ve küçük kız da bir oğul doğurdu ve onun adını İbni Ammi diye çağırdı, o bugüne kadar Ammen oğullarının atasıdır."'

Tevrat'ta bu anlatılanlar için İslam yazarları "Lut Peygamber'e yöneltilmiş bir iftiradır" derler. Bu yazarlardan İbni Hazm (ölüm: Hicri 456 / Miladi 1063), Tanrı'nın, "kendi kızlarıyla art arda cinsel ilişkide bulunmak gibi çok çirkin bir iş"i, kendi Peygamber'ine "isnat" etmiş olamayacağını yazar. Böyle bir "iftira"nın Tevrat'ta yer almasını, "Tevrat'ın değiştirilmiş olduğu"na "bir kanıt" diye gösterir. Bu "itiraz"lar karşısında akla şu sorular gelir ister istemez: Tevrat'ta, Lut Peygamber'in kızlarını "gebe" bıraktığına ilişkin ve benzeri açıklamalar eğer birer "iftira" ise, bunların birer "iftira" olduğu Kur'anda neden açıklanmamıştır? Tevrat "değiştirilmiş"se Hz. Muhammed'den çok önceleri değiştirilmiştir. Tevrat'a sonradan birtakım "iftira"lar sokuşturulmuş olsaydı, Kur'an da açıklanmaz mıydı bu iftiralar? Kur'anda böyle bir açıklama yer almıyor, tersine, Mâide Suresi'nin 43. ayetinde, Tevrat'takilerin "Tanrı'nın hükmü" olduğu belirtiliyor. Gerçi Kur'anda, Yahudiler'in “Üzeyir Tanrı'nın oğludur!" gibi yanlış sözler söyledikleri açıklanır. Ama bu gibi açıklamalarda Tevrat değil, "Yahudiler" suçlanıyor. "Tevrat'ta yapılan tahriflerle peygamberlere iftira ediliyor. Lut Peygamber'e de iftira edilmiştir. Lut Peygamber şarap içerek kızlarıyla cinsel ilişkide bulunmamıştır" biçiminde bir açıklamaya rastlanmıyor Kur'anda. Eğer gerçekten "iftira" edilmiş olsaydı, bu denli önemli bir konuda Kur'anda açıklama yapılmaz mıydı?

Kaldı ki İbni Haldun (1332-1406) gibi çok önemli İslam düşünürleri, Tevrat'ın "tahrif" edilmiş olamayacağı görüşündedirler.

İbni Haldun, Tevrat'ın değiştirilmiş olamayacağına, İbni Abbas’ın Buhari'de de yer alan bir sözünü kanıt olarak gösteriyor. İbni Abbas diyor ki: "Böyle bir şey olmaz (yani Tevrat değiştirilmiş değildir). Bir toplum, peygamberine inen kitabına inansın da, sonra o kitabı değiştirmiş olsun, böyle bir şey düşünülemez. Tevrat'ın inanırları olsa olsa, Tevrat'ı tevil etmiş olabilirler ve olsa olsa bu tevilleri tahrif sayılabilir."

İbni Haldun, İbni Abbas'ın bu görüşünü, yani Tevrat'ın değiştirilmiş olamayacağı yolundaki görüşünü, Mâide Suresi'nin 43. ayetinde de açıkça kanıtladığını yazıyor.

Konumuz "Tevrat'ın değiştirilip değiştirilmediği" değildir. Onun için bu konu üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Ancak burada şöyle bir sorunun daha akla geldiğini belirtmek gerek: Eğer eldeki Tevrat değiştirilmişse, değiştirilmemiş olan Tevrat nerededir? Âl-i İmrân Suresi'nin 93. ayetinde "getirilip okunması" istenen Tevrat hangi Tevrat'tır? "Tanrı Kitabı" olarak bildirilen Tevrat'ın şimdi nerede olduğu söylenebilir mi? Göğe mi uçmuştur bu Tevrat?

Turan Dursun - Din ve Cinsellik


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM