Dünya Dinleri Sözlüğü

John Alexander Hammerton & Arthur Mee - Dünya Dinleri Sözlüğü


APOKRİFA

Apokrifa "gizli" ya da "örtülü" anlamına gelen Yunanca bir kelimedir ama on altıncı yüzyılda Filistin veya İbrani kutsal kitapları hariç, Septuagint'te (yetmişler) [Kitabı Mukaddes'in İskenderiye'de 72 bilge tarafından çevirisi yapılması nedeniyle bu ad verilmiştir./ç.n.] ya da Eski Ahit'in (Tevrat) Yunanca tercümesinde ihtiva edilen kitaplar için kullanılmaya başlamıştır. Bu yüzden teolojik veya bibliyografik puristler (gelenekçiler) tarafından, bu kitaplar gerçek kutsal kitaplar olarak kabul edilmemişlerdir. Bu görüş, düşünce olarak Batı Kilisesi katılmasa da, eski Yunan Kilisesi tarafından kabul edilmiştir. Onlar 1538'de, Coverdale'in İngilizce İncilinde ve 1537'de Luther'in Almanca İncilinde ayrı bir bölüm olarak ortaya çıktılar. Trent Konseyi - sadece Filistin belgelerini kanonik (kilise hukukuna uygun. /ç.n.) olarak kabul eden ve Protestanlar tarafından yapılan reformdan sonra reddedilen görüş - Birinci ve İkinci Esdralar ve bir de Manas duaları hariç, 1546'da onların kilise hukukuna uygun olduğunu kabul etmiştir. Westminster İkrarı (confession) onların sadece "insani yazmalar" olarak yararlanılmak üzere var olduklarını ilan etmiştir ve İngiltere Kilisesi'nin altıncı fıkrası onların "bir doktrin geliştirmek üzere değil, hayat dersi ve edep kuralları amacı ile okunacaklarını" ifade eder. İskoçya ve Amerika'da, 1825 ve 1827 arasındaki şiddetli anlaşmazlığın sonucu olarak, Apokrifa, İngiliz ve Yabancı İncil Cemiyeti {British and Foreign Bible Society] tarafından yayınlanan Kutsal Kitap metinlerinden çıkarılmıştır. Kensington Bahçeleri'ndeki Prens Consort'un abidesine Hz. Süleyman'ın Bilgeliği'nden {the Wisdom of Solomon] alınan bir alıntı işlendiği zaman, anlaşmazlık 1862'de yeniden alevlenmişti. "Kısa zamanda mükemmel kılınan kendisi, uzun zamana nail olmuştur. Zira ruhu Tanrı'yı hoşnut etmiştir: Bu yüzden Rab kendisini kötülerin arasından almak için acele etmiştir. " Bütün kitaplar atfedildikleri tarihten uzun süre sonra yazılmış olduklarına dair deliller taşırlar.

John Alexander Hammerton & Arthur Mee - Dünya Dinleri Sözlüğü


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM