Geleceğin Kısa Tarihi

Jacques Attali - Geleceğin Kısa Tarihi


HİPERÇATIŞMA

Çatışmalar o kadar yayılacak ki kuzey ülkeleri güney ülkeleri ile İslami teröristler uyuşturucu kartelleri ile birleşecek ve aynı anda sıcak ya da soğuk; özel ya da devlete değin savaşlar yaşanacaktır. Savaş kurallarına saygı gösterilmeyecektir. Günün birinde tüm bu çatışma kaynakları tek bir savaşta birleştiği takdirde ya da petrol, su, din, demografi çatışmaların başrol oyuncularının karşı karşıya geldiği Meksika, Tayvan ya da Ortadoğu’da hiperçatışma ile karşılaşabilir.

Dünya kimilerinin toprak kimilerinin para ve özgürlük için çarpıştığı bir savaş meydanına dönüşecektir.

1960 yılından beri bir nevi intihar yolu olan nükleer olanakları barındıran insanlık bunları günün birinde elbet kullanacaktır.

İnsanlık kendi sonunu getirmeden evvel hiperimparatorluğun başarısızlığı ve hiperçatışmanın tehlikesi; demokrasileri, korsanları yenebilmeleri için yeni çıkışlar bulmaya yöneltecektir.

Böylece, büyük şirketlerin geleceği önemli boyutlardaki askeri siparişlere bağlı kalmayacak, tüm dinler birer barış gücü haline gelecektir ve tüm Dünya’da Pazar güçlerini sınırlayan bir demokrasi hükmedecek, geleceğin 3üncü dalgası olan hiperdemokrasi, kıtlık, sefalet, ölümcül hastalık, iklim değişiklikleri ve insan çılgınlığı gibi çok daha acil konulara karşı savaş verecektir.

Bugün insanlığın kendini yok etmeye ya da pazar, bilim, savaş veya kötülük tarafından yok edilmeye mecbur olmadığını kanıtlaması gerekmektedir.

Her şeyin değişime uğradığı bu dönemde, uluslar barbarlığa kaba kuvvet ile korkuya egoizm vs. ile karşılık vermeye başlıyor. Bu da, dünyamızda tam anlamıyla demokrasinin ve toleransın hüküm süremeyeceğini göstermektedir. İnsanlığı bu kötülüklerden korumak amaçlı, geleceğin 1inci ya da 2 ikinci dalgası insanlığa son vermeden 3. dalga yayılmalıdır.

İklim değişiklikleri, zengin ile fakirin arasındaki uçurumun büyümesi, uyuşturucu kullanımının artması, su ve petrol sıkıntısı, mali krizler, daha ölümcül teknolojiler, daha çılgın savaşlar gibi felaketler değişimin avukatları haline geleceklerdir.

Hiperimparatorluk ve hiperçatışmanın başarısızlığının ardından her savaşın sonunda olduğu gibi geçmişten ders alarak, affederek, yeni ütopik politik projeler ortaya çıkartarak yine dünyayı farklı bir şekilde yeniden oluşturmaktan bahsedeceğiz.

Tüm bunların ardından üretici sınıfı, mutluluklarının diğerlerinin mutluluklarına bağlı olduğunu anlayıp ticari üretici sınıfın bir parçası olmayı ve korsanlara hizmeti sürdürmeyi red ederek insanlık üstü olacaklardır. Kendilerini dünya vatandaşı ve aynı zamanda da çeşitli birliklere üye göreceklerdir. Bundan böyle yaşadıkları ülkenin vatandaşı değil, konuştukları dile ait ülkenin vatandaşı olacaklardır. Mutluluğu farklı şeylerde bulup, aktarmanın insana özgü olduğunu yeniden öğreneceklerdir. Kadınlarda doğuştan aktarma olgusu olduğundan, kadınların ekonomik ve sosyal alanlardaki tırmanışından dolayı kadınlar erkeklere kıyasla daha insanlık üstü olacaklardır. İnsanlık üstü olanlar Pazar ekonomisinin yanı sıra, ücretsiz edinimi, kamu hizmetini, genel amacı ortaya çıkartacaklardır.

‘’ Relasyönel’’ diye adlandırdığım bu ekonomi, yokluk kurallarına uymayacaktır : “bilgiden vermek, vereni mahrum bırakmaz”. Böylece bu ekonomi, eğlence, sağlık, eğitim gibi gerçekte ücretsiz olan hizmetleri vermeye ve takas etmeye olanak sağlayacaktır.

Verdikçe verme isteği ve çalışmak zamanla bir zevk haline gelecektir. Transhumains’ler artık sadece ticari değil, aynı zamanda sosyal ve sanatsal inovasyonlar getirecek olan yeni bir üretici sınıf oluşturacaklardır.

Mikrofinans şirketleri, pazarın, demokrasinin en önde gelen şirketleri arasında yer alacaktır.

Fakirliğe karşı, uyuşturucuya karşı, kadının korumasına yönelik, sağlık ve eğitim vs gibi alanlarda, şehirlerde çeşitli yeni şirketler doğacaktır. Çatışmaların çözümlenmesi, hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar üstleneceklerdir ve yeni meslekler ortaya çıkacaktır.

Jacques Attali - Geleceğin Kısa Tarihi


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM