İLKLERİN KİTABI

Trevor Homer - İlklerin Kitabı


Cam

Aslında yapı malzemesi olmayıp, genellikle dekorasyon için kullanılır. Bir tür kristal kesme taş olan obsidyenin ilkin taş devri insanı tarafından kullanıldığına bakılacak olursa, cam ilk kez onlar tarafından kullanılmıştır. Ancak M.S. 23-79 yılları arasında yaşamış Büyük Pliny'e göre, M.Ö. 669-626 yılları arasında hüküm sürmüş Asur kralı Ashurbanipal'in yaptırmış olduğu kütüphanede bulunan taş baskılar, cam üretilmesi konusunda ilk talimatın M.Ö. 5000 yılında verilmiş olduğunu ve ilk kez Suriye'de üretildiğini göstermektedir, onu ilk keşfedenlerse Finikeli tüccarlardır.

İlk pencere camı Romalılar tarafından kullanılmıştır. Ancak sadece belli başlı binalarda kullanılmak üzere az sayıda ürettikleri camın kalitesine bakıldığında, yeterince dayanıklı olmayıp, aynı zamanda optik özellikler de taşımadığı için Romalıların kaliteli cam üretme konusunda yüzeysel bir başarı gösterdikleri söylenebilir, ama bu kalitesiz üretime rağmen, sadece zenginlere ait villalar ve kamu binalarında kullandıkları pencere camları, yapının içini aydınlatma konusunda amacına ulaşmıştır. M.S 240-320 yılları arasında yaşamış Romalı yazar Lactantius, ilk kaliteli anlamda dayanıklı camin kilise pencerelerinde kullanıldığından söz ederken, renkli camların ilkin M.Ö.2600 yılları civarında kullanıldığını ve ilkin yeşil renkte olanlarının Babil'de Eshunna'da görüldüğünü ileri sürmektedir. Yekpare pencere camları ise, ilkin on birinci yüzyılda Almanya'da üretilmiş olup, bunların yanlarına küçük kanatlar ilave edilerek günümüzde kullanılan pencere camları ortaya çıkmıştır. Takip eden yüzyıllar boyu giderek bu yönde geliştirilip lüks bir aksesuar haline dönüştürülen cam, on üçüncü yüzyılın sonuna dek, sadece saray ve kiliselerin pencerelerinde kullanılmıştır.

İlk dört kanatlı pencere camları 1905 yılında Belçika'da üretilmiştir. Bu doğrultuda kırık cam parçalarını geniş kazanlarda eriterek kalıba dökmüşler, iyice donduktan sonra eşit ölçülerde kesmişlerdir, ancak üzerlerini tek tek parlatarak pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalışmışlar, 1914 yılında ise bunların ilk kez seri üretimini gerçekleştirmişlerdir.

İlk pürüzsüz yüzeye sahip cam, 1959 yılında Lancashire'ta Pilkington'lu St Helen Kardeşler tarafından üretilmiştir. Bunun için onları birkaç kez eritip dondurarak sonunda pürüzsüz bir yüzey elde etmişlerdir. Ancak sert ve serin bir malzeme olduğu anlaşılan camın, koruyucu özellik taşımasının yanı sıra, yeterince dayanıklı olmadığının keşfedilmesi üzerine, bunları en kalından en inceye doğru farklı kalınlıklarda üretmişler ve daha ziyade soğuğun girmesini önlemek amacıyla yapıların üst kısımlarındaki pencerelerde kalın olanlarını tercih etmişlerdir. Bunun en tipik örneğini eski binaların üst kat1arinda görmek mümkündür. Cam kalınlığı yukarıdan aşağıya doğru, tedrici olarak azalmaktadır. Ancak bilindiği üzere, sonraki yıllarda kırılmaz ve her türlü dış etkiye karşı dayanıklı camlar üretilmiştir.

Trevor Homer - İlklerin Kitabı


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM