Başarısız Hipotez Tanrı

Victor J. Stenger - Başarısız Hipotez Tanrı


BEHE'NİN İNDİRGENEMEZ KARMAŞIKLIĞI

Akıllı tasarım savunucularının iddialarından hiçbiri, özellikle de önde gelen teorisyenleri biyokimyacı Michael Behe ve teolog William Dembski'nin çalışmaları, bilimin sıkı tetkikleri karşısında ayakta duramamıştır. Bu iddialar pek çok kitap ve makalede ayrıntılı bir şekilde çürütülmüştür. Kanıtlamalarındaki kusurlar gösterilmekle kalmamış, birçok örnekte onların dayandıkları olgusal iddiaların yanlış olduğu da ispatlanmıştır. Söz konusu çalışmaların hiçbiri kendilerine saygın bilimsel yayınlarda yer bulamamıştır.

Behe'nin şöhreti 1996 tarihli Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution [Darwin'in Kara Kutusu: Evrime Biyokimyasal Meydan Okuma] adlı popüler kitabına dayanır. Behe bu kitabında, birçok etkileşimli parçadan oluşan ve içindeki parçalardan herhangi biri kaldırıldığında işlevini yitiren sistemleri tanımlamak için indirgenemez karmaşıklık kavramını ortaya attı. Behe'nin argümanına göre, bireysel parçalar doğal seçilimle evrimleşmiş olamazlar, çünkü onlar doğal seçilimin seçeceği işleyen bir göreve sahip değildir.

Evrimci biyologlar sistem evrimleştikçe işlevlerini değiştiren organik sistemlerin doğadaki örneklerinin uzun bir listesini çıkararak Behe'nin argümanını tamamıyla çürüttüler. Behe'nin sunduğu ve birçoğunu Behe yazmadan önce de zaten (Behe hariç) herkesin çok iyi bildiği her örneği açıklayan akla yatkın doğal mekanizmalar önerdiler.

Canlı sistemlerin parçalarının evrimin seyri içinde işlev değiştirmesi evrimin, Behe ve diğerlerinin göz ardı etmeyi yeğlediği, iyi tesis edilmiş olgularından biridir. Biyolojik parçalar sıklıkla doğal seçilim yoluyla tek bir işleve dayalı olarak evrim geçirirler ve ardından sistem evrildikçe tedrici olarak diğer işlevlere uyum sağlarlar.

Biyoloji literatüründe, zarif ve özenli bir mühendisliğin eseri olmaktan ziyade önceden var olan yapının modifikasyonundan ortaya çıkan pek çok organ ve biyolojik yapı örneği bulunur. Paleontolog Stephen Jay Gould pandanın başparmağına dair verdiği harika örnekle bu noktayı vurgulamıştır. Pandaların görünürde altı parmağı vardır ama altıncı "parmak" aslında bir parmak değil, pandanın tek besini bambuları kavramada kolaylık sağlamak üzere bilekten uzamış bir kemiktir.

Evrimci bir biyolog değil bir biyokimyacı olan Behe kitabını yazarken "indirgenemezce karmaşık" sistemlerin evrimine dair mekanizmaları Nobel Ödülü sahibi Hermann Joseph Muller'in altmış yıl önce zaten tartıştığından ve bunun o zamandan beri bu alanda ortak bir bilgiye dönüştüğünden habersizdi. Behe'yi basitçe boşlukların Tanrısı tuzağına düştüğü için bile affetmek mümkün değildir. O bir boşluk bile bulamamıştır.

Victor J. Stenger - Başarısız Hipotez TanrıShare this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM