Cinsel İlişkiler Tarihi

Andre Morali Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi


II. Müslüman kavrayışları

İbranilerin toplumsal - cinsel kavrayışları sıkıntılar ve kölelik içinde, Hıristiyan kavrayışı zorbalıklar ortasında gelişti; İslam kavrayışı ise kabileler arasındaki savaşlar sırasında doğmuştur.

Muhammed, on sekiz yaşındayken, kırk yaşında zengin bir dul olan Hatice'yle evlendi. Felsefeyle uğraşmaya başladı ve yirmi altı yıl süren bu başarılı evliliği sırasında altı çocuğu oldu. Hatice'nin ölümünden sonra altı yaşındaki Ayşe'yle evlendi. Ülkesinde peygamber olamayınca Medine'ye göç etti; orada, küçük bir ilk müslümanlar ordusunun başına geçerek her zaferini yeni bir evlenmeyle kutladı. On dört karısı oldu. Bunlardan dokuzu, onun ölümünden sonra da yaşamışlardır. Gözdesi, ona çocuk vermemiş olan Ayşe'ydi.

Muhammed, eş aldatma ve boşanmayla ilgili yasaları yumuşattı, ama evlilik hayatında kadının yeri, çok aşağıda olmaya devam etti. Kısırlığı boşama nedeni olamıyordu. Erkeğin dört nedenle (servet, güzellik, toplumsal durum ve din) evlendiğini ileri sürerek, çokkarılılığı geçerli saydı; çokkarılılık mal mülk sahibi olmayı, yasallık çerçevesinde haz çeşitliliğini sağlıyor, erkeklerin sayıca artmalarını kolaylaştırıyordu (erkek çocukların ölüm oranı hastalık nedeniyle, erişkin erkeklerin ölümü de savaşlar nedeniyle, çok yüksekti).

Bu tür evlenme, yalnızca müslüman kadınlar için geçerli değildi; müslüman erkek bir yahudiyle ya da hıristiyanla da evlenebilirdi, ama bir pagan'la evlenmesi yasaktı. Kadınlar, Eskiçağ « gynaikeion »una dayanan harem'de yaşarlardı. Ne kadını kapatma ne de peçe Muhammed'in icadıdır. Harem, kutsal olanı, el sürülmez olanı temsil ediyordu. Hadımlar haremin casusları ve cinsel bekçileriydi. Kadınların bu yoksunluğunun sonucu ya homoseksüel serüvenler yada hadım edilmemiş kölelerle sevişmek oldu; işlemeye başlayan hayal gücü, erotik masal cinsel eylemin yerini aldı. Binbir Gece Masalları'nın kaynağı budur.

Elbette duygu bağlarının bölündüğü bu ailelerde çocuklar biraz da herkesçe yetiştiriliyor, belirli bir anne imgesinin eksikliği bir süre sonra cinsel ayırım gözetmemeyi, boğuntu ve etkilenme gösterilerini kolayca ortaya çıkarıyordu.

Demek ki başlangıçta arap dünyasının birliği, savunucu - saldırıcı bir biçim altında siyasal – dinsel nitelikteydi. Bu durum, bir ilk dönemde, sırf askeri ve yayılmacı nitelikte fetih ve istilalara yol açtı. Bu dönemde, İskenderiye'de kitaplar yakıldı. Ardından, ikinci bir dönemde, yerleşme ve sömürgeleştirme başladı: Yunan metinleri Arapçaya çevrildi, daha sonra bu metinler önce işgale uğrayıp sonra kurtulan İspanya'dan Avrupa'ya yayıldı. Bundan sonra M.S. 800 yılı dolaylarında, Büyük Karl'la Harun el Reşit arasında kurulan dostlukla belirlenen ölçülü ve uzun bir barış dönemi geldi. Bu arada, Filistin'i ele geçirmiş olan Türklerin İsa'nın Kudüs'teki mezarına giden yolu kesmeleri üzerine yeniden çarpışmalar başladı. Bu nedenle, belki biraz da büyük sarsıntı dönemi geçirmekte olan hıristiyan öğretisini güçlendirmek amacıyla Birinci Haçlı seferi'ne girişildi (1096).

Andre Morali Daninos - Cinsel İlişkiler Tarihi

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM