DÜNYA TARİHİ

William H. McNeill - Dünya Tarihi


İKİNCİ BÖLÜM

Uygarlığın Yayılışının İ.Ö 1700'e Kadarki İlk Evresi

İnsan toplumları, İ.Ö. 4000 ile İ.Ö. 1700 dolayları arasında bir merkezden yayılan iki hareketle çalkalandı. Bu hareketler, bir havuzun ortasına üç binyıl arayla atılan iki taşın yarattığı dalgalara benzer etkiler yaptı. Aynı çember içine giren yerlerin ve toplumların aynı değişiklikleri geçirmemiş olması, birbiri ardı sıra gelen bu iki dalganın düzgün halkalar biçiminde yayılmadığını gösterir. Gerçekten, düzgün yayılmadığını, tersine, bazı yerlerde ileriye doğru çıkıntı yaptığını, bazı yerlerde geleneksel yaşam biçimini sürdüren bir bölgeyi kuşatılmış bir ada gibi içinde bırakarak geçtiğini, bazı yerlerdeyse aşılmaz iklim engelleri karşısında ileri gidemediğini görüyoruz. Durum böyle karmaşık olsa da, benzetme gene yararlıdır. Avrupa, Asya ve Afrika topraklarının görünümündeki tüm değişikliklere karşın, Ortadoğu biçimi tarla açma tarımı, ısı, yağış ve doğal orman örtüsünün elverdiği yerlerde sürekli yayıldı. Bu yayılıştan bir süre sonra, yeni ve özellikle uygun topraklar üzerinde, uygarlık adını hak eden daha karmaşık toplumlar kendilerini ortaya koydular.

William H. McNeill - Dünya Tarihi


Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM