Filozoflar ve İnanç

David Cook - Filozoflar ve İnanç


YORUM ÇEVRESİ

Kanıt ve aklama, belirli koşul ve çevrelerde bir anlam ifade ederler. Çalışma ve çalışmanın yansıtılmasının farklı bölgeleri için uygun olan değişik kanıt ölçü birimleri bulunur. Aynı nesneyi, aynı zamanda farklı bakış açılarından görebilir ve bu farklı bakış açılarına uygun ölçü birimleri oluşturabiliriz. Ördek-tavşan resminde bunun harika bir örneğini buluyoruz. Bu resme bakıldığında, bazı kişiler resmin bir ördek olduğunu oldukça açık olarak görürler. Diğerleri resmin kesinlikle bir tavşan olduğunu söylerler. Eğer ikinci görüşü onaylar ve resmin yorumunu kolaylaştırmak için çizimi yan çevirirseniz, o zaman farkı görecek ve resmin bir tavşan olduğunu düşüneceksiniz'. Gerçekten dikkatli kişiler, yalnızca anlamsız çizgiler gördüklerini söylerler.


Ördek-tavşan örneği çok yararlıdır, çünkü bize görüşlerdeki farklılıkların abartılabileceğini hatırlatır. Yansız olan minimum bir unsur ve tanım kalır. Ancak, eğer bu minimumun ötesine geçer ve bir yorum sunarsak, o zaman nesneleri neden bu şekilde yorumladığımızı sormamız gerekir. Bunu yapmak, kullandığımız model ve resimlerin ve verdiğimiz tanımların yeterliliğini sorgulamaktır. Bu yeterlilik, gerçekliğin açığa vuruluşu, resmin ve tanımın doğruluğuyla ilişkide olmalıdır.

Bir yazar, Yunanlı şair Homeros'la ilgili bir öykü anlatır: Homeros, fırtınalı bir denize bakarak Poseidon'un öfkeli olduğunu söyler. Bizse bunun aksine, fırtınalı denizi kötü havanın ve yüksek dalgaların belirtisi olarak yorumlarız. Burada, aynı görüş hakkında birbirleriyle rekabet eden iki tanım verilmiştir ve biz, bir alternatifin diğerinden daha iyi olduğuna inanırız. İnandığımız, gerçekliğin daha doğru bir yansımasıdır. Nazik kişiler, Homeros'un tanımını destekleyerek burada mecazi bir nokta bulunduğunu ve Homeros'un "Poseidon kızgın!" dediğinde, mecazi bir tanım ifade ettiğini düşünürler. Bu yorum, Homeros'u kesinlikle tatmin etmezdi. Çoğu zaman Hıristiyanlık konusundaki benzeri küçültmeler Hıristiyanlar'ı tatmin etmekten uzaktır ve bu ifadeler iyi niyetle söylenmesine rağmen, bir anlamda kaş yapayım derken göz çıkarırlar. Eğer Hıristiyanlar bu tür küçültmeleri reddedeceklerse, inancın çatısının tutarlı ve tercih edilecek bir alternatif olduğunu gösterebilmelidirler.

Bunu yapmak kolay değildir, çünkü herhangi bir şey için kesin kanıt bilgisi çok kuşkuludur. Bunun da ötesinde, bu tür alternatif çatılar insanların sahip olduğu çok temel ön varsayımların ifadesidirler. Bazı kişiler temel varsayımların keyfi olduğunu ileri sürmüşlerdir; ancak onları destekleyecek hiçbir şey sunamayız. Diğer kişilerse, temel varsayımların çok gerekli olduğunu ve bilgi, bilim ve imanı mümkün kıldıklarını kabul ederler. Bu varsayımların arkasında duramayız ama, bu her görüş açısının eşit derecede geçerli olduğu anlamına gelmez. Aksine, hu noktada daha özenli bir fikir sunusu ve bu fikirlerin tartılması ve ayrılması yerinde olur. Böyle bir işlemin amacı, makul kişilerin görüşlerini, inançlarını ve ön varsayımlarını gözle görülen deliller temelinde değiştirdikleridir.

Temel ön varsayımlarımızın ve onların diğer alternatifler içinde tercih edilirlikleri konusunda bazı tanımlar vermek, imanın yüreğini ve içeriğini, imanı destekleyen delili ve imandan kaynaklanan sonuçları, imanın içsel ve dışsal "uygunluğuyla" tanımlamak şeklinde olacaktır. Böyle bir tanım, Hıristiyan'a yapılacak bir açıklamayla başlar.

David Cook - Filozoflar ve İnanç


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktırShare this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM