Kadın Hakları

Ney Bendason - Kadın HaklarıBİRİNCI KISIM

MİTOSLAR ÇAĞI

BİRİNCI BÖLÜM

FARKLI MITOSLAR

I.- Mitosların Doğası

Erkekler kadınları, kanıtlanmış doğru görünümü taşıyan dogmalar, önyargılı düşünceler, mitoslar ileri sürerek siyasal iktidarın uzağında tutmaktadır.

Mitosların gücü muazzamdır ve dünyanın bütün ordularının birlikte oluşturdukları güçten fazladır. Mitos deyimi, Yunanca'da masal anlamına gelen sözcükten türemiştir; somut ve sınanabilir bir olgunun, doğrularla yanlışların zamanla birbirine karıştığı bir öyküde dile getirilmesi anlamına gelir. Böylece biçim değiştiren düşünce, insan aklına çakılı kalır.

Doğum olgusu henüz açıklanamaz ve akıldan çok mucizeyle ilgili görülürken kadın, bireylerin kafasında bir tür gizemli çekiciliğin konusuydu.

Tarihöncesi çağın insanını çevreleyen evrende, insanların hayal gücünü en fazla etkileyen şeyleri yansıttığı anlaşılan ilk sanat eserleri Çekoslovakya'nın Bryno ve Ariege'in Mas d'Azil bölgelerinde bulunan küçük insan heykelleridir. İnsanlığın en eski gravetyen ve solutreen dönemlerine ait oldukları sanılan bu 8 ile 14 cm boyundaki heykelcikler bellerine kadar sarkan büyük memeli ve geniş kalçalı kadınları simgelemektedir. Bunlara "sepet kalçalı Venüs" ya da "şişman Venüs" deniliyor.

Kökü bir kadın başı ve kadın büstü biçiminde olan ve bir at dişini simgeleyen başka heykelcikler de vardır.

İlk sanat eserlerinin modeli kadındı.

Bütünüyle erkeğe benzeyen heykeller çok enderdir; Lascaux mağaralarında bulunan erkek başları daha çok bir hayvanı andırmaktadır ve zaman zaman çevresinde yaşayan bizonlarınkine benzer boynuzları vardır.

Demek ki, uygarlık incelemesinin derinlerine indiğimizde, sanatçının dehasını, yarattığı gizemle kadının harekete geçirdiğini görmekteyiz. Elie Faure "erkeğin sanatı, kadının aleti icat ettiğini" düşünüyor, böylece zamanın ta başlangıcından beri erkeğin cesur ve maceracı hayal gücüyle kadının pratik ve istikrarlı dehasını karşı karşıya getiriyordu.

Roma'nın yapılandırdığı toplumda, erkek kendi iradesini dayattı. Kadını doğal olarak ikincil olduğuna inandırdı.

İncil’in yaradılışla ilgili ilk yorumlarını kabul ettirdi. Böylece Havva mitosu doğdu.

Bekaretin evlilikten daha üstün olduğunu icat etti. Böylece bekaret mitosu doğdu.

Kadını bir kaidenin üstüne yerleştirmek istedi. Böylece kutsal kadın mitosu doğdu.

Son olarak kadının daha güçsüz olduğu inancından yola çıkarak, kendini kadının koruyucusu ilan etti. Böylece kadının güçsüzlüğü mitosu doğdu.

Ney Bendason - Kadın Hakları


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM