Kinsey Raporu

Alfred C. Kinsey - Kinsey Raporu


BİREYLERİN BİLME HAKKI

Bilim adamının araştırma yapma hakkı, her alandaki bilginlere tanınan akademik özgürlüğün bir akrabasıdır. Bu, Amerikan yaşam biçiminin temel taşlarından birini oluşturan düşünce ve söz söyleme özgürlüğü ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte bilim adamının bu ayrıcalıkları birtakım yükümlülükleri de birlikte getirmektedir. Bu yükümlülükler, dürüstçe araştırma yapmak, duyu organlarının elverdiği oranda doğru ve tam, çağdaş araçların elverdiği oranda esaslı, sabırlı ve yeter derecede inceleme, gözlem ve araştırma yapmaktır.

Öte yandan bilim adamı ile onun araştırmalarını destekleyen, koruyan ve teşvik eden toplum arasında üstü kapalı bir anlaşma biçiminde ortaya çıkan başka bir yükümlülük daha vardır. İnancımıza göre araştırma yapma hakkını en geniş biçimde yurttaşlardan alan bilim adamı, araştırmalarının sonuçlarından yararlanacak herkese bunları bildirmek sorumluluğunu da taşır. Buluşlarını en yüksek sayıda insanlara öğretmeyi veya bildirmeyi başaramayan bilim adamı, kendisine araştırma yapma hakkı veren kaynakları göremiyor; üstelik de herhangi bir alanda araştırma yapacak tüm bilim adamlarının da bu hakkını tehlikeye sokuyor demektir.

Cinsel yaşamı ve davranışları araştıran bir bilim adamı, araştırmalarının sonuçlarını çok sayıda insana bildirmeye daha fazla zorunludur; ayrıca bu konuda özel bir yükümlülük de taşır. Çünkü biyolojinin insanları bu derece çok ilgilendiren yanı pek azdır. Erkekler, kadınlar ve çocukların çoğunluğu, zaman zaman içine düştükleri cinsel sorunları çözebilmek için daha fazla bilgiye gereksinim duyarlar. Bilimin diğer alanlarında olduğu gibi cinsiyet alanındaki bilgilerin de ancak bu işi meslek edinmiş belli kişiler, doktorlar, psikologlar ya da Latince bilenler tarafından öğrenilmesine izin vermek, ama diğerlerine bu hakkı tanımamak, milyonlarca genç ve yaşlı insanı kendilerine günlük yaşamlarında yol gösterecek bilgilerden yoksun kılmak demektir. Biz, bu alanda araştırma yapma hakkına sahip isek araştırmalarımızın sonuçlarını da bizi okuyup anlayacak herkese bildirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz.

Başlangıçta da belirttiğimiz gibi araştırmalarımıza mevcut bilgilerimizin çok az olduğu bir alandaki bilgilerimizi artırmak amacıyla başladık. Bu araştırmalara yıllarca sürdürmemizin nedeni, hem toplumun hem de onun içinde yaşayan kişilerin cinsel yaşam ve davranışlar üzerindeki bilgilerinin artmasından doğacak yararları sağlamaktı.

Alfred C. Kinsey - Kinsey Raporu


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır.Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM