Evrim

Francisco J. Ayala - Evrim

Kullanım Kılavuzu

Fransisco J. Ayala

Francisco J. Ayala, Irvine, California Üniversitesi'nde Biyoloji ve Felsefe Profesörüdür. Ulusal Bilim Akademisi (NAS / National Academy of Science) üyesi olan Ayala, 200l yılı Ulusal Bilim Madalyası'nın sahibidir ve 2008 yılında NAS ve Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine) tarafından ortaklaşa yayımlanan Science, Evolution, and Creationism'in (Bilim, Evrim ve Yaratılışçılık) Yazım Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Ayata, Darwin'in Bilime ve Dine Hediyesi ve Ben Bir Maymun muyum? da dahil olmak üzere, bilim ve dinin kesişimi konusunda bir çok kitap ve makale yazmıştır. Ayata, hayatın ruhani boyutunun ortaya koyulmasına sağladığı katkıdan ötürü kendisine layık görülen 2010 yılı Templeton Ödülü gibi birçok onursal derece ve ödülün sahibidir.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
EVRİM NEDİR?
Biyolojinin birleştirici-merkezi kavramı
DARWİN HAKLI MIYDI?
Evrim bir olgudur
DOGAL SEÇİLİM NEDİR?
Tasarımcısız tasarım
EN U YGUN OLANIN HAYATIA KALMASI NEDİR?
Evrimci sentez
EVRİM RASTGELE BİR SÜREÇ MİDİR?
Şans ve zorunluluk
TÜR NEDİR?
Ayrılığın korunması
KROMOZOMLAR, GENLER VE DNA NEDİR?
Çifte sarmal
GENLER NASIL OLUR DA BEDENLER OLUŞTURUR?
Yumurtadan yetişkine, beyinden zihne
MOLEKÜLER EVRİM NEDİR?
Moleküler saat
HAYAT NASIL BAŞLADI?
Bir yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan sorusu
HAYAT AGACI NEDİR?
LUCA: Son evrensel ortak ata
BEN GERÇEKTEN MAYMUN MUYUM?
Biyolojiden kültüre
FOSİL KAYITLARI BİZE NE SÖYLER?
Yeryüzünde hayat, gezegenimizin tarihinin büyük bölümü boyunca var olmuştur
KAYIP HALKA NEDİR?
İnsan ataların hikayesi
ZEKA KALITIMLA Ml MİRAS ALINIR?
Bireysel zeka sadece kısmen genlere dayanır
İNSANLAR EVRİLMEYE DEVAM EDECEK Mi?
Biyolojik ve kültürel evrim
KENDİ KENDİMİ KLONLAYABİLİR MİYİM?
Genler kopyalanabilir, insanlar değil
AHLAK NEREDEN GELİYOR?
Biyolojiye karşı kültür
DİL SADECE iNSANA ÖZGÜ BİR ÖZELLİK MİDİR?
İnsanlar konuşur; karıncalar ve arılar iletişim kurar
YARATILIŞÇILIK DOGRU MUDUR?
Bilim ve dinin çelişmesi gerekmez
SÖZLÜK

GİRİŞ

Önde gelen evrimcilerden Theodosius Dohzhansky, 1973 yılında sarf ettiği meşhur sözünde, “Biyolojide hiçbir şey, evrimden başka bir şeyin ışığında anlam ifade etmez," demişti. Gerçekten de biyolojik evrim, modern biyolojinin merkezi önemdeki örgütleyici ilkesidir. Evrim, Dünya üzerinde neden bu kadar farklı tipte organizma olduğu sorusuna bilimsel bir açıklama getirir, bu organizmaların hem görünümlerindeki hem de genetik yapı ve fizyolojilerindeki benzerlik ve farklılıkların bir değerlendirmesini sunar. Dünya üzerindeki insanların kökenini açıklar ve türümüzün başka canlılarla olan biyolojik bağlantılarını gözler önüne serer. Sürekli evrilen bakteriler, virüsler ve başka patojenik organizmalara dair bir anlayış ortaya koyar ve kendimizi bunların neden olduğu hastalıklara karşı korumamız için etkili ve yeni yollar geliştirmemizi sağlar.

Evrim bilgisi tarım ve tıpta gelişmeleri mümkün kılmış ve biyoloji dışında başka birçok alana uygulanmıştır; örneğin, yazılım mühendisliğinde, genetik algoritmalarla evrimsel süreçlerin taklit edilmeye çalışılmasında ve kimyada, özel işlevleri olan yeni moleküller geliştirmede doğal seçilim ilkelerinin kullanılmasında.

Charles Darwin, haklı olarak evrim kuramının kurucusu olarak tanınır. Darwin, 1859'da yayınlanan On The Origin of Species'de (Türlerin Kökeni), organizmaların evrildiğini gösteren kanıtları ortaya koymuştu. Ama ondan da önemlisi, doğal seçilimi, yani organizmaların "tasarım"ını ve çeşitliliklerini açıklayan süreci keşfetmişti. Darwin'in Origin of Species'i her şeyden önce, organizmaların uyarlanmalarının bilimsel olarak nasıl açıklanacağı sorununu çözme yönünde süreklilik gösteren bir çabaydı. Darwin, organizmaların tasarımını (karmaşıklıklarını, çeşitliliklerini ve muhteşem düzeneklerini) doğal süreçlerin sonucu olarak açıklar.

Darwin ve on dokuzuncu yüzyıldaki başka biyologlar, canlı organizmaların karşılaştırmalı olarak incelenmesinde, canlıların coğrafi dağılımlarında ve nesli tükenmiş organizmaların fosilleşmiş kalıntılarında, biyolojik evrime dair inandırıcı kanıtlar bulmuşlardı. Darwin'in zamanından beri, bu kaynaklardan gelen kanıtlar daha güçlü ve daha kapsamlı bir hal almış, son dönemde ortaya çıkan biyolojik disiplinler (genetik, biyokimya, ekoloji, hayvan davranışları etoloji, nörobiyoloji ve özellikle de moleküler biyoloji) çok güçlü ek kanıtlar sağlamış ve kuramı ayrıntılı olarak doğrulamıştır. Bu doğrultuda, evrimciler artık, evrim olgusunu destekleyecek kanıtlar elde etme çabasında değildir. Evrimci araştırma bugünlerde daha çok, evrim sürecinin nasıl meydana geldiğini daha fazla ve daha ayrıntılı olarak anlama çabası içindedir.

Evrim kuramı birçok kişi tarafından tartışmalı bir kuram olarak görülür. Ben bu algıyı şaşırtıcı buluyorum. İnsanlar da dahil olmak üzere organizmaların, onlardan çok farklı olan atalardan evrilmiş oldukları su götürmezdir. Bilim insanları organizmaların evrimini, Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi, galaksilerin genişlemesi, atom kuramı ya da genetik biyolojik kalıtım kuramı gibi gayet iyi doğrulanmış bilimsel kuramları kabul ettikleri kadar büyük bir güvenle kabul ediyorlar.

Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasından yaklaşık olarak yüz yıl sonra, yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış bilimsel bir disiplin olan moleküler biyoloji , "evrensel hayat ağacı"nı, yani bütün canlı organizmaların atası olan ilk hayat biçimlerinden bugün Dünya üzerinde bulunan her türe uzanan sürekliliği yeniden inşa etmeyi mümkün kılmıştır. Canlı organizmaların DNA dizilimlerinde şifrelenmiş olan neredeyse sınırsız bilgi, evrimcilerin, bugünkü organizmalara uzanan bütün evrimsel ilişkileri ayrıntılı olarak yeniden inşa etmesini mümkün kılar.

Evrim, evrimi öğrenmek isteyenlerin genellikle yönelttiği yirmi soru hakkında kapsamlı düşünümler sunuyor. Bu sorular, evrim kuramı açısından en önemli sorular arasında yer alır, ne var ki başka birçok soru zorunluluk yüzünden ele alınmamıştır. Uzmanlara değil, uzman bilgisine sahip olmayan ama ilgili ve zeki olduğu varsayılan genel okura hitap ediyor olsa da, burada sunulan bilgiler doğru ve yeri geldiğinde de derinliklidir.

Francisco J. Ayala - Evrim

Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır.

Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM