Bilim ve Buluşlar Tarihi

İsaac Asimov - Bilim ve Buluşlar TarihiMÖ 2650

Taş Anıtlar

Nil'in sayesinde Mısırlılar fazladan besin yetiştirme olanağına sahiptiler; böylece, birçoğu en azından yılın belirli bölümünde başka işlerle meşgul olabildiler. Bu Mısırlı hükümdarların, kendilerinin büyüklüğünü ve onların aracılığıyla da ulusun ve halkın büyüklüğünü göstermek için tasarlanan kamu projelerinde Mısırlı halkı kullanmaları anlamına geliyordu. Projeler aynı zamanda bu büyüklüğün anıtlarının gelecek kuşaklara bırakılmasıydı.

Böylece Mısırlı hükümdarlar özenli evler (ya da şimdiki söyleyişle saraylar) inşa ettiler. Gerçekte hükümdara firavun deniyordu; bu da "büyük ev" anlamına gelen Mısır sözcüğünün Yunanca versiyonudur. (Bu, bizim başkanı kastettiğimizde "Beyaz Saray" dememize benziyor.)

Ulusun önemli bireylerinin kendileri için özenli mezarlar yaptırmaları adettendi; çünkü Mısır dini ölümden sonra hayatla önemli bir biçimde ilgileniyordu ve ölümsüzlüğü garanti edebilmek için bedenin korunması gerektiği düşünülüyordu. Mezarlar mastaba denilen uzun yapıtlardı. (Günümüzde başkanlarımızın ölümsüzlüğünü garantilemek için çok büyük başkanlık kütüphaneleri kuruyoruz.)

MÖ 2686 yıllarında Üçüncü Hanedanlığın ikinci kralı Coser başa geçtiğinde, büyüklüğünün anıtı olarak özellikle özenli bir mezar yaptırmaya karar verdi. Kralın, her biri aşağıdakinden daha küçük olan altı taştan mastabanın birbiri üzerine konulmasını denetleyen Imhotep adında bir danışmanı vardı. Sonuçta ortaya çıkan şekil temelde pramide benziyordu, ancak tıpkı modern gökdelenler gibi belirli aralıklarla üst katlar alt katlara nazaran daha geride inşa edilmişti. Bu katlar bir devin tepeye tırmanmak için atacağı adımlara benzediğinden, bu yapıya Basamaklı Piramit denir. Tabanı 120 metreye 105 metre ve yüksekliği neredeyse 60 metredir.

Basamaklı Piramit inşa edilen ilk büyük taştan yapıydı; şimdi de insanlar tarafından inşa edilen, günümüze dek kalabilmiş en eski yapıdır.

Basamaklı Piramit, aynı zamanda bir modanın doğmasına da neden oldu ve bundan sonraki birkaç yüzyılda firavunlar insanlara boş zamanlarında gittikçe daha özenli piramitler inşa ettirdiler. Daha büyük taşlar kullanıldı ve Firavun Kufu (Yunanlılarda Keops) MÖ 2530 yıllarında hepsinin en büyüğü Büyük Piramit'in inşasını idare ettiğinde zirveye ulaşılmış oldu.

Piramit bitirildiğinde kare olan tabanının uzunluğu 226 metreydi; böylece 65 dönümlük bir alanı kaplıyordu. Dört kenarı 144 metre yüksekliğine ulaşan bir noktaya doğru eşit eğimle çıkıyordu (basamak fikrinden vazgeçilmişti) . Kaya dilimlerinden sağlam biçimde yapılmıştı; bunların her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında ve tahminen 2.300.000 taneydi. Tabii su yoluyla, Nil'in yukarılarındaki taş ocaklarından, yani 965 km öteden getirilmişlerdi.

Bu kaya dilimlerinin arasında kralın tabutunu, mumyasını ve ölümden sonraki hazinelerini içeren devasa yığının merkezine yakın bir yerde, bir odaya açılan geçitler vardı.

Bu türden büyük, mağrur yapılara duyulan heves fazla uzun sürmedi. Bunları inşa etmek Mısır için bile çok fazla zaman ve iş gerektiriyordu. Fakat bazıları kullanışlı, bazıları sembolik ve yine bazıları mağrur büyük yapılar inşa etme dürtüsü insanlığı hiç terk etmedi. Ortaçağdan kalma bazı katedraller sonunda yükseklik olarak (yaklaşık 3500 yıl sonra) piramitleri geçtiler. Ve tabii bugün de gökdelenlerimiz, devasa köprülerimiz ve barajlarımız vb. var.

İsaac Asimov - Bilim ve Buluşlar Tarihi


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır.
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM