Bilimin Köşe Taşları

Atlas Grup - Bilimin Köşe Taşları

1909

Dünyanın, kabuğu ve mantosu arasındaki sınır tespit edildi (Moho süreksizliği)

1909 yılında Oldman tarafından yanlış olarak kestirilen dünya­nın çekirdeğin çapı, Beno Guten­berg (1889-1960) tarafından, uzak depremlerin detaylı incelenmesiyle, 7000 km olarak bulunmuştur. Aynı yıl Yugoslav jeofizikçi Andrij Moho­rovicic (1857-1936) yerel deprem kayıtlarını kullanarak, yoğunlukla­rı birbirinden farklı olan kabuk ve manto tabakaları arasındaki sürek­sizliği açıkladı. Daha sonra da bu süreksizliğe “Moho süreksizliği” denmiştir. Mohorovicic süreksiz­liği, yerkabuğu ile manto arasında sismik dalgaların uğradığı değişik­lik sonucu o bölgede bir değişim ol­duğunun saptanması sonucunda, bu duruma verilmiş olan addır.

Yer bilimlerinde süreksizlikler bir yapıyı diğerinden ayıran sınırlar olarak tanımlanabilir. Süreksizlikler yerküre içinde katmanları birbirin­den ayıran sınırlar olduğu gibi taş veya kaya gibi daha küçük ölçekteki yapılarda da görülebilir. Bununla birlikte Mohorovicic süreksizliği yer kabuğu ile astenosfer arasındaki sı­nır olarak bilinir. Bu sınırda sismik dalgalara ait hızlar, yoğunluk ve ba­sınç gibi fiziksel parametreler deği­şim gösterir.

Atlas Grup - Bilimin Köşe Taşları


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır.
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM