DÜNYAMIZA BAKIŞ

Albert Einstein - Dünyamıza Bakış

Bilim Adamı, Savaş ve Barış

Beni, bilimi savaş amaçları uğrunda kötüye kullanan bilim adamlarının bir önderi
saymakla yanılıyorsunuz. Değil savaş amacı için, uygulamalı bilim alanında bile hiç çalışmadım.

Günümüzün savaş anlayışını sizin gibi ben de suçluyorum. Aslında, hayatım boyunca bir barışsever olmayı seçtim ve Gandhi'yi çağımızı en önemli siyasal önderi saydım.

Adımın atom bombası ile iki yoldan ilintisi var. Elli yıl kadar önce fizikte kitle ile erkenin eşitliğini bulmuştum, bu ilişki giderek atom gücünden yararlanma olanağını yarattı, ikincisi de, atom bombası konusundaki araştırmaların geliştirilmesi gerektiğini Başkan Roosevelt'e bildiren bir mektuba imza attım. Nazi yönetiminin atom bombasını daha önce kullanma tehlikesinin söz konusu olması yüzünden bunun gerekliliğine inanıyordum. Böylece, sizin de göreceğiniz gibi, mektubunuz bir takım yanlış bilgilere dayanıyor.

Ben de, sizin gibi, yalnız bir insanım. Sizden çok daha yaşlı, ama belki daha akıllı olmayan bir insan. Ortak yanımız, basının, radyonun bize her konuda yaymağa çalıştığı şeylere karşı köklü bir şüphecilik - üstelik bu araçlar Birleşik Amerika Devletlerinde Eski İngiltere’de olduklarından çok daha kötü.

Bir dünya devleti kurmanın tehlikeleri konusunda düşüncelerinize katılıyorum. Ama, bence bu dünyayı sürekli bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakan uluslar arası kargaşalıktan çok daha önemsiz. Hükümetlerin insanları bir çeşit tutsaklık altında tutmaları için bu kargaşalığın çok daha elverişli bir ortam olduğu kanısındayım. Bu yüzden, açıkça bir dünya devletinin kurulması düşüncesini savunuyorum.

Rusya ile ilgili haberlerin bize gelenleri elbet tek yanlı ve kötüleyici. Gene de, bütün toplumsal ve iktisadî başarılarına karşılık, Rusya'nın siyasal düzeni şimdilik bizimkinden çok daha sert görünüyor. Ne var ki, savaş sonrası dünyasında uluslar arasındaki kuvvetler dengesinin geçirdiği değişimler bence Batının Komünist Dünyasından çok daha saldırgan olması ile sonuçlandı. Sağduyusu olan herkes aşırılığın giderilmesi ve tarafsız bir yargıya varmak için elinden geleni esirgememeli.

Krallar Gidince

Gençlik yıllarımda, biz aydınlar, «Tanrının buyruğu ile» saltanat süren krallar ve imparatorların sonu gelince, insanlık için daha mutlu bir çağın başlayacağına inanıyorduk. Bunların büyük bir kötülük kaynağı olabilecekleri açıkça ortada. Eh, artık köklerinin kazındığı söylenebilir, ama insanlığın durumu çok daha iyi değil. Halkı kandıran politika cambazları gidenlerin yerlerini ustaca doldurdular.

Amerikan Sömürgeciliği

Bugün insanlığın durumunu göz önüne getirince, hiçbir şey beni son siyasal gelişmeler
karşısında insan belleğinin yetersizliği kadar şaşırtmıyor. Dün Nürnberg duruşmaları, bugün elbirliği ile Almanya’yı yeniden silâhlandırma çabaları. Bunun nedenlerini kendi kendime açıklama yollarını araştırırken, son yurdum olan Amerika'nın kendi çıkarı için eski Avrupa’nın sömürgeciliğinden daha gizli yeni bir sömürgecilik türü yarattığı düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum.

Amerika bir takım dış ülkelerde yatırımlar yaparak o ülkeler üzerinde bir baskı kuruyor, o ülkelerin sıkı sıkıya Amerika'ya bağlanmalarını sağlıyor. Bu tutuma karşı olan herkes de Birleşik Amerika Devletlerinin düşmanı sayılıyor. Avrupa'nın, İngiltere’nin bugünkü siyasal tutumlarını bu genel çerçeve içinde anlamağa çalışıyorum. Bu tutumu önceden tasarlanmış bir davranış olmaktan çok, nesnel koşulların doğal sonuçları olarak yorumlamak için kendimi zorluyorum.

Albert Einstein - Dünyamıza BakışKitap burada sona ermiştir. Kitabı linkten pdf olarak indirebilirsiniz;ATLAS GRUP Kültür Hizmetidir!
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM