Dünyada Neler Oldu

Christopher Lloyd - Dünyada Neler Oldu

Karmaşık Yaşam Yaratımı

Bu karmaşık hücreler (eukaryotes) birlikte çalışarak özel bir yetenek geliştirirler Mitokondria diye adlandırılan bazı parçaları besini enerjiye dönüştürür. Kloroplast olarak adlandırılan başka parçaları ise hücredeki zehirli atık maddelerden kurtulmak konusunda uzmanlaşmıştır. Başka bir bölümü ise kütüphaneciler gibi görev yapacaktır. Onların görevi kendisine özdeş bir hücre oluşturmak için gerekli olan tüm bilgileri saklamaktır Biz bu kütüphanecileri gen olarak adlandırıyoruz: Bu sözcük doğum anlamına gelen Yunanca genos sözcüğünden gelmektedir. Onlar çekirdek olarak adlandırılan hücrenin bir bölümü içinde yaşarlar ve deoxyribonucleic asit ya da DNA olarak bir bileşimde yapılmıştır

Bu özgecil ekip çalışması daha ileri aşamalarda kendi kurbanlarını da meydana getirmektedir Yüksek derecede enerji yüklü karmaşık hücreler başka hücreleri bütün olarak yutabileceklerini fark etmişlerdir. Onlar böylece daha bol bir yiyecek kaynağına sahip olacaklardır. Dünyanın ilk ağzı, dişsiz, mikroskobik bir delikten başka bir şey değildi. Artık yaratıklar kendilerini yenilmekten korumak için daha iyi hareket kabiliyetine sahip olmalıydılar

Bunların pek çoğu en iyi stratejinin takımlar oluşturmak olduğunu bulmuşlardır. Bir araya gelerek oluşturulan hücre çeteleri dünyanın ilk çok hücreli yaratıklarını oluşturmuştur Onların bazılarının hayvan yaşamının öncü ataları olmuşlardır, başkaları ise günümüzün bitki ve ağaçlarının atalarına dönüşmüştür.

Yerkürenin ilk oluşumunun üzerinden artık üç milyar yıldan daha uzun bir süre geçmiştir. Eğer biz yeryüzünün tarihini yirmi dört saatlik bir zaman ölçüsü ile değerlendirirsek artık saat yaklaşık 05.19 olmuştur. Yaşamın ilk işaretleri bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır Saat 16. 00’ ya kadar olan zaman surecinde yaşamın tüm geri kalan unsurları ortaya çıkacaktır Her ne kadar yaşamın mucizevi işaretleri karmaşık mikroskobik bakteriler biçiminde görülmüş olsa da yüz milyonlarca yıl sonra bunlar balık, hayvanlar, bitkiler ve ağaçlar olarak ilk görünümlerine ulaşacaktır

Onlar bunu olağandışı bir ekip çalışmasının başka bir parçası sayesinde yapmışlardır. Artık yerküre üzerinde daha büyük ölçekli değişimler olmaktadır.

Christopher Lloyd - Dünyada Neler Oldu


Bir sonraki bölüm hazırlandığında linki burada olacaktır
Share this article :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
SUPPORT / DESTEK : ATLAS
Copyright © 2014 ATLASİZM